ontheroads-fb
בדרכים » דו”חות תנועה » שימוש בטלפון נייד במהלך הנהיגה

שימוש בטלפון נייד במהלך הנהיגה

בשנים האחרונות אנו נתקלים לא מעט בנהגים שמתעסקים בטלפון הנייד במהלך נהיגתם. מכת המדינה הנוכחית מהווה סכנה ממשית הן לנהג עצמו והן למשתמשי הדרך השונים, ועל כן קיימת אכיפה נוקשה כלפי נהגים אלו.

מנתונים סטטיסטים עולה כי, התרחשותן של תאונות הדרכים נובעות בין היתר לאור היסח דעת של הנהגים, כאשר הגורם העיקרי הוא התעסקות בטלפון הנייד במהלך הנהיגה.

מה קובעת התקנה? האם מותר להשתמש בטלפון כשהאוטו ברמזור אדום? מה העונש בגין שימוש בטלפון בנהיגה, כל אלו ועוד במאמר המלא.

שימוש בטלפון נייד בנהיגה, לפי תקנות התעבורה

לפי תקנת תעבורה 1(א), קיימת חובה בהחזקת ההגה/בכידון בשתי הידיים כל עוד הרכב נמצא בתנועה. ניתן להסיר יד מן ההגה/כידון רק במקרה שבו יש להבטיח את פעולתו התקינה של הרכב או בכדי לציית לכללי התנועה (למשל – סימון איתות).

לפני תקנת התעבורה 1(ב) כאשר הרכב נמצא בתנועה, לא רשאי הנהג לאחוז בטלפון או להשתמש בו, אלא אם קיימת ברכבו דיבורית באוטו. בנוסף, חל איסור לקרוא הודעה שהתקבלה או לחילופין לשלוח הודעה.

מה קובע החוק בעניין שימוש בטלפון נייד באמצעות דיבורית ברכב?

לפי תקנות התעבורה נקבע כי מדובר בהתקן יציב המאפשר להשתמש בטלפון ללא כל אחיזה בו, אלא אם ההתקן מצוי במכשיר עצמו.

תקנה זו נבעה כתוצאה מכך שהמחוקק הבין כי איסור מוחלט על שימוש בטלפון נייד במהלך הנהיגה לא ריאלי ועל כן צריך למצוא חלופה חוקית ובטוחה. לאור האמור, קבע כי נהגים יורשו להשתמש לשוחח בטלפון הנייד אך ורק באמצעו דיבורית. חשוב לדעת, אם הדיבורית מצריכה אחיזה כזאת או אחרת על ידי הנהג, היא איננה חוקית ועל כן הנהג יהיה צפוי לענישה בגין ביצוע עבירת תנועה חמורה.

האם מורה נהיגה יכול להשתמש בטלפון הנייד במהלך שיעור?

לפי פקודת התעבורה, חל איסור מוחלט על מורה נהיגה להשתמש בטלפון בשעת הוראת נהיגה. כפי שצוין קודם לכן, מותר לבצע התקשרות רק כאשר טלפון הנייד מונח בדיבורית ברכב. יש לוודא כי המתקן עומד בצורה יציבה וכך גם מכשיר הטלפון המונח עליו.

מהי הענישה על שימוש בטלפון נייד בנהיגה?

שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה, לרבות :

 • אחיזה במכשיר

 • קריאת מסרון

 • שליחת מסרון

 • דיבור בנייד ללא דיבורית

תעמיד לנהג דו"ח ברירת משפט על סך 1000 ₪ בצירוף של 8 נקודות חובה למרשם התעבורתי. יש לזכור כי לרישום הנקודות יש השפעה מהותית על המשך רישיון הנהיגה של הנהג. זאת אומרת, לא מדובר רק על עניין הקנס הכספי הגבוה , אלא גם בסנקציה של נקודות. צבירת סך נקודות (החל מ12) יידרש הנהג הנאשם בביצוע קורס נהיגה מטעם משרד הרישוי. בצבירה של 36 נקודות יהיה צפוי הנהג לשלילת רישיון הנהיגה שלו לפרק זמן של שלושה חודשים. לכן, בעת קבלת דו"ח תנועה הנושא עימו נקודות, יש להסתייע בעורך דין תעבורה בכדי שזה יבחן עבורכם את כלל האפשרויות השונות.

האם ניתן לעשות שימוש בטלפון הנייד כשהרכב לא בתנועה?

אנו נתקלים בטעויות נפוצות בעניין השאלה, האם נהג רשאי להשתמש בטלפון כאשר הוא נמצא בפקק או ברמזור אדם? ולכן נעשה סדר בדבר.

המונח "רכב בתנועה" מתייחס באופן כללי לכל המצבים האפשריים מרגע הנעת האוטו. לאור האמור, גם כאשר אנחנו נמצאים בפקק תנועה או עומדים ברמזור אדום, לפי החוק היבש – הרכב נחשב בתנועה, ולכן כל שימוש בטלפון הנייד יזקוף לחובת הנהג דו"ח ברירת משפט ורישום נקודות בגין ביצוע העבירה.

יש לציין כי האכיפה במקרים של שימוש טלפון בזמן פקק/רמזור אדום, היא נמוכה יותר מאשר בזמן הנהיגה עצמה, אך עדיין יהיה ניתן להעמיד לנהגים אלו דו"ח תנועה.

מה נקבע בחוק בעניין שימוש בטלפון נייד בקרב רוכבי אופנועים?

לאור העובדה כי אופנוע הוא כלי תחבורה חשוף, לא ניתן להתקין דיבורית. לרוכבי אופנועים קיימת האפשרות להתקין דיבורית לקסדה עצמה. לרוב נראה כי הנהגים מקבעים לעצמם את הנייד לקסדה ולא משתמשים בדיבורית. בעניין זה נשאלת השאלה האם המעשה הנ"ל מהווה עבירת תנועה או שמא אין כל בעיה עם זה?

פסקי הדין שניתנו בנושא שימוש בטלפון נייד בקרב רוכבי אופנועים, הם אינם חד משמעיים ולכן קיימת חשיבות מרבית להיוועץ עם עורך דין תעבורה המיומן בתחומו.

האם ניתן לבטל דו"ח טלפון נייד?

שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה לא רק כולל פעולה פיזית שנעשתה, אלא עצם החזקה הטלפון מהווה עבירת תנועה חמורה. המחוקק רואה בביצוע עבירה זו כחמורה ביותר לאור הסכנות הממשיות שעשויות להתרחש. שימוש בטלפון נייד מהווה הסחת דעת לנהג, אשר עלולה לגרום לתוצאה קטלנית בכביש. יחד עם זאת, לנסיבות ביצוע העבירה יש השפעה מהותית לאפשרות של ביטול/הפחת/המרה של הדו"ח הנוכחי.

לאור האמור, עורך דין תעבורה מיומן ידע לאתר את הכשלים שנפלו בכדי להביא להפחתה בענישה ועד לזיכוי מלא עבור הנהג הנאשם. ניתן לראות כי קיימים מקרים בהם לשוטר לא היה קשר עין מכיוון שהיה במרחק רב מדי מן הנהג הנאשם ועל כן קיים ספק בדבריו שאכן ראה את הנהג הנוכחי מבצע את העבירה.

בנוסף, ניתן לראות מקרים בהם נהגים קיבלו דו"ח על שימוש בטלפון נייד בעת עצירתם ברמזור אדום, אך לבסוף לאחר בחינת כל הממצאים לרבות עברם התעבורתי, הוחלט לבטל להם את הדו"ח.

לכן, במקרה שבו קיבלתם דו"ח על שימוש במכשיר הנייד במהלך הנהיגה, טרם תשלום הדו"ח וזקיפת הנקודות לחובתכם, הקפידו להיוועץ עם עורך דין תעבורה בעניין.

כיצד מתבצעת אכיפת עבירת טלפון נייד בנהיגה?

בשנים האחרונות, משטרת ישראל החלה להגביר את נושא אכיפת עבירת שימוש בטלפון נייד בנהיגה באמצעות מספר דרכים:

 1. יחידת האופנועים
 2. ניידות סמויות
 3. שימוש בכלים טכנולוגיים לרבות: מצלמות, משקפות, רחפנים וכ"ו

יש להקפיד בעת העלייה להגה, לשים את הטלפון במתקן המיועד לו לרבות: דיבורית, או שמא להרחיקו מן העין שלא תגרם הסחת דעת לא רצויה במהלך הנהיגה.

 

קיבלתם דו"ח משוטר על שימוש בטלפון נייד במהלך הנהיגה? קבלו מאיתנו מספר טיפים

כאשר שוטר מבחין בביצוע העבירה, הוא מתעד את ההתרחשות במסגרת מילוי הדו"ח. לפי החוק, מחויב השוטר לפנות אל הנהג הנאשם ולבקש את תגובתו בעניין ביצוע העבירה. תגובת הנהג מתועדת ונרשמת גם היא בדו"ח ועל כן קיימת חשיבות להתנהלות נכונה ותקינה מול השוטר. מה חשוב לדעת :

 • לא לדבר בשפה מתנצלת כמו למשל : "מצטער", "אני לא אעשה את זה שוב", "קרה משהו והייתי חייב" לענות וכדומה. מילים אלו עשויות להוות סוג של הודאה באשמה בעניין ביצוע העבירה. במקרה שבו נהג יחליט שהוא רוצה להישפט בגין הדו"ח, המילים שלו עשויות להרשיע אותו.
 • הקפידו לצלם את כל המפגש עם השוטר, החל מהשלב הראשוני ועד לסוף ההליך עימו.
 • צלמו כל דבר שיכול לסייע לכם למשל : מה היה המרחק של השוטר? איפה היה ממוקם? האם היה לו שדה ראייה ברור? האם היו עוד רכבים בכביש יחד איתכם? תמונות אלו עשויות לשמש לכם כראייה בבית המשפט, ובאמצעותם יסייע לכם עו"ד להפריך את טענות התובעת.

קיבלתי דו"ח בגין שימוש בטלפון במהלך הנהיגה, מהן האפשרויות שיש לי?

נהג שקיבל דו"ח על שימוש בטלפון נייד בנהיגה, יכול לבחור באחת מן מהחלופות הבאות:

 1. תשלום הדו"ח וצבירת נקודות החובה במשרד הרישוי.
 2. הגשת בקשה להישפט – את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט, או באמצעות דואר רשום אל מרכז פניות נהגים של משטרת ישראל (ניתן לראות בגב הדו"ח).

 

חובת השימוש בדיבורית

לפי תקנה 28 לתקנות התעבורה, נקבע כי נהג לא יורשה להשתמש במכשיר הנייד אלא באמצעות דיבורית. חשוב להבין כי לתקנה הנוכחית יש שתי מטרות עיקריות :

 1. להמחיש לנהג כי במהלך הנהיגה הוא מחויב בהחזקת ההגה באמצעות שתי ידיו.
 2. הנגשת פתרון אידיאלי לנהגים. נהג שלא ישתמש בדיבורית ברכבו, עובר עבירת תנועה ועל כן ייענש בהתאם לכך.

כאשר הרכב בתנועה לא רשאי הנהג להסיר את ידיו, אלא אם זה לצורכי פעולות לתפעול תקין של הרכב ועמידה בכללי התעבורה.

 

האם שימוש בתצוגת מסך ברכב במהלך הנהיגה, לא מהווה עבירת תנועה?

לאור ההתקדמות הטכנולוגית שמתרחשת בחלוף השנים, הותיר המחוקק נהיגה ברכב עם מסך תצוגה הנראה לנהג, וזאת בתנאי שהתצוגה נעשית לשם ניווט או לצורך בקרב לרבות: מצלמת רוורס(נסיעה לאחור) וכדומה. במקרה שבו נהג עושה שימוש בתצוגת המסך שלא לצרכיו הללו כדוגמת צפייה בסרטונים או שליחת מסרונים, הוא עובר עבירת תנועה.

 

האם מותר לדבר בטלפון הנייד באמצעות אוזניות בזמן הנהיגה?

לפני תקנה 169 לתקנות התעבורה, נהג רשאי להשתמש באוזניות במהלך נהיגה רק אם הן מחוברות למכשיר שמיעה רפואית, זאת אומרת לא ניתן לנהוג עם אוזניות הצמודות אוזניים.

איסור על שימוש באוזניות, נעשה במטרה שלא יהיה כל רעש/צליל/קול שעשוי להסב את תשומת ליבו של הנהג מן הכביש. כחלק מחובת הזהירות, על הנהג להיות קשוב לסביבה לרבות: צפירות של רכבים, סירנות של משטרות ואמבולנסים, קריאות של הולכי רגל ועוד.

שימוש באוזניות מהווה "ניתוק" של הנהג מסביבתו החיצונית בכביש, להבדיל מהאזנה ברדיו שאינה גורמת לניתוק או להסחת דעת.

 

חשיבות עורך דין תעבורה בגין עבירת טלפון נייד בנהיגה

נהגים רבים מעוניינים להילחם על חפותם או שמא חוששים מצבירת הנקודות, ועל כן מעוניינים להישפט בגין העבירה. במקרה שכזה, קיימת חשיבות מרבית להיוועץ עם עורך דין תעבורה מיומן בכדי שזה ידע להצביע על כשלים משפטיים אם ישנם, בהתנהלות השוטר בשטח. חשוב לזכור כי מרגע הגיעו של הנהג הנאשם לפתחו של בית המשפט, קיים סיכוי גם להרשעה בדין וקבלת ענישה חמורה יותר מן הקנה המקורי. לכן, ייצוג בידי עורך דין תעבורה מקצועי, ידע מהו ההליך הטוב והנכון ביותר בכדי לקבל את התוצאה המיטבית עבור הנהג.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
שימוש בטלפון נייד במהלך הנהיגה

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

Camera Location Test Page

מיקום המצלמה: אשדוד תחום: עירוני סוג המצלמה: רמזור זרוע ראשית:

ontheroads-sidebar
השאירו פרטים בטופס
גיל כהן
גיל כהן
קרא עוד
אחרי שנים רבות שנלחמתי להוציא רישיון נהיגה הגעתי לאתר בדרכים. פניתי לעזרתם וקיבלתי מידע והכוונה מקצועיים מצוות אדיב ביותר! ממליץ בחום!
אורפז ליבוביץ'
אורפז ליבוביץ'
קרא עוד
לפני מספר חודשים נתפסתי נוהג בשיכרות ומצבי המשפטי היה לא טוב בכלל - נהג צעיר. לאחר המלצות רבות הפנו אותי ליערית אוליאל וזכיתי ליחס חם לאורך כל הדרך זמינות מלאה ועדכונים שוטפים. ממש ליווי אישי במשך כל התהליך המייסר הזה . יערית נתנה לי את השירות הכי מקצועי שיש ובזכותה ראיתי את האור בקצה המנהרה. לתדהמתי לא קיבלתי שלילה ואפילו לא קנס! לא יודע איך היא עשתה זאת אין לי מילים אלפי תודות!!
אלכס פרומן
אלכס פרומן@username
קרא עוד
לאחר שלילה שקיבלתי הגעתי במקרה לאתר בדרכים. הופתעתי למצוא מידע מקיף על כלל הזכויות שלי, וכן זכיתי לייצוג מקצועי בתיק שהתנהל נגדי. תודה רבה, צוות מצויין!
הקודם
הבא
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
בדרכים-logo.jpg
ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
צוות בדרכים
אפשר לעזור גם לך!​
אל תתמודד לבד, עו"ד תעבורה לייעוץ מיידי​


צוות בדרכים בהובלת עו"ד תעבורה יערית אוליאל כולל עורכי דין וותיקים בעלי ניסיון עשיר בטיפול בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ותביעות פיצויים, בליווי צמוד של בוחני תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל. פוסעים איתכם בדרכים לאורך כל הדרך.

יש הגנה טובה מזאת? אנחנו כאן עבורך!

Add-a-heading.png
לייעוץ ראשוני מעורך דין תעבורה ללא התחייבות