ontheroads-fb

נקודות תעבורה

שיטת הניקוד אומצה במדינת ישראל בשנת 2003 במטרה ליצור הרתעה בקרב נהגים רצידיביסטים(מועדים) אשר מבצעים עבירות תנועה רבות. השיטה פועלת לפי עקרון צבירת נקודות תעבורה – כל עבירת תנועה נושאת עימה בין 0 ל-10 נקודות בהתאם לחומרתה. באמצעות שיטה זו, נוקטת המדינה כלפי נהגים אלו באמצעים מנהליים לרבות: שלילית רישיון הנהיגה, מעבר קורסי נהיגה וביצוע מבחנים (עיוני ומעשי). על כל נהג מוטל אמצעי תיקון התואם לכמות הנקודות שצבר, כאשר המטרה העיקרית היא מניעת ביצוע עבירות בכביש.

 

הביקורת שעלתה כנגד שיטת הניקוד

בעבר, רבים מן הנהגים טענו בבית המשפט כי מדובר בענישה כפולה, לאור העובדה כי הם סופגים את הקנס הכספי שקיבלו בגין ביצוע העבירה ובנוסף, צוברים נקודות למרשם התעבורתי. כמענה לטענה, ציין בית המשפט כי לא מדובר באמצעי ענישה אלא כאמצעי תיקון מטעם רשות הרישוי. תחת סמכותו של משרד הרישוי לקבוע את כשירות הנהג לנהיגה לאור צבירת נקודות חובה.

 

מה השתנה במהלך השנים בשיטת נקודות תעבורה?

בעבר, נהגים שצברו לחובתם נקודות תעבורה, נדרשו במעבר בהצלחה של קורס "נהיגה מונעת" מטעם משרד התחבורה. נהגים שלא ביצעו את קורס הנהיגה המונעת, לא יכלו לחדש את רישיונם ובגין כך לא קיבלו אישור לחזור ולעלות על ההגה. לחילופין, נהגים שכן קיבלו היתר נהיגה, התבררו ככאלו המעורבים בתאונות דרכים קשות. לאור האמור, השיטה הישנה לא ידעה להבחין בין נהגים שביצעו עבירת אחת לעומת אלו שביצעו מאות עבירות! מה שלבסוף יצר כאוס על הכבישים. שיטת הניקוד שאומצה בישראל בשנת 2003, עשתה הבחנה בכך ששללה מן הנהגים הרצידיוויסטים את רישיון הנהיגה שלהם לפרק זמן מוגדר. למידע נוסף בנושא שיטת הניקוד וטיפול בנקודות תעבורה, מומלץ לקרוא באתר של עו"ד תעבורה של יערית אוליאל.

מטרות רישום נקודות תעבורה

שיטת הניקוד מופעלת בישראל ע"י משרד הרישוי, מתוך כוונה לבצע אמצעי מעקב אחרי נהגים המבצעים עבירות תנועה רבות. בעת ביצוע עבירה, צפוי הנהג לקבלת עונש לרבות: דו"ח ברירת משפט בעל קנס כספי, הזמנה לדין, השבתה/פסילה מנהלית, מאסר ועוד. לצד העבירה נרשמות נקודות חובה הנעות בין 0 ל-10 בהתאם לחומרתה. מטרת הרישום היא לאתר את אותם נהגים מועדים, ולהטיל עליהם אמצעי תיקון.

לסיכומו של עניין, לשיטת הניקוד מספר מטרות עיקריות:

 1. מניעת ביצוע עבירות תנועה
 2. אמצעי מעקב אחרי מורשעי תעבורה רצידיביסטים
 3. שמירת בטיחותם של משתמשי הדרך השונים
 4. הענקת כלים לנהגים המועדים לסיוע ושיפור נהיגתם

 

בגין כמה נקודות יוטל אמצעי תיקון על הנהגים?

נהגים שיזקפו לחובתם נקודות תעבורה יחויבו בביצוע אמצעי תיקון בהתאם לכמות שנצברה, להלן רף הנקודות:

מספר נקודות: אמצעי התיקון: הודעה שתתקבל ממשרד הרישוי:
12-22 נקודות קורס נהיגה – בסיסי הזמנה להדרכה לנהיגה נכונה (בסיסי)
24-34 נקודות קורס נהיגה – ייעודי הזמנה להדרכה לנהיגה נכונה (ייעודי)"
36 נקודות ומעלה פסילת רישיון הנהיגה לשלושה חודשים התליית רישיון הנהיגה
צבירת 72 נקודות או לחילופין, צבירה של 36 נקודות בפעם השנייה תוך פרק זמן של עד שש שנים
 • פסילת הרישיון לתשעה חודשים.
 • ביצוע מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • מעבר בהצלחה של מבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה)
 • מעבר בהצלחה של מבחן הנהיגה המעשי (טסט)
 

פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה

יש לזכור כי, במקרה בו נהג לא ייבצע את אמצעי התיקון המוטל עליו תוך 6 חודשים, תהיה מוטלת עליו סנקציה של פסילת רישיון הנהיגה שלו.

 

האם ניתן לערער על החלטת משרד הרישוי בעניין הטלת אמצעי תיקון?

נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון בגין צבירת נקודות, רשאי להגיש בקשה למשרד הרישוי ולציין בה כי הוא מעניין להשמיע את טענותיו. את הגשת הבקשה יש לעשות תוך 30 יום בלבד מיום המצאת ההודעה על ביצוע אמצעי התיקון. במקרה שבו משרד הרישוי אכן יאפשר לנהג להשמיע את טענותיו, ימתין הנהג עד לקבלת ההחלטה. אם לאחר שמיעת הטענות הוחלט שהנהג נדרש בביצוע אמצעי תיקון, משרד הרישוי יציין זאת במכתב חדש ואף יוסיף את המועד בו יחול אמצעי התיקון.

 

קורסי נהיגה כאמצעי תיקון

במקרה בו זומנתם לביצוע קורסי נהיגה (בסיסי/ייעודי), חשוב לדעת מספר דברים מהותיים, לרבות:

 • משך הקורס – 12 שעות סך הכל, כאשר בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם המחייב את הנהג בהצלחתו, שמא ייאלץ לבצע קורס חוזר.
 • לאור העובדה כי מדובר ב12 שעות לימודיות שלא ניתנות לביצוע ביום אחד, הקורס מתפצל ליומיים כאשר כל יום מרכז בתוכו 6 שעות, או לחילופין לשלושה ימים כאשר כל יום מכיל 4 שעות.
 • נקודות התעבורה אשר רשומות לחובת הנהג במרשם התעבורתי אינן נמחקות אלא תקפות לשנתיים מיום ביצוע העבירה בכפוף למעבר הקורס בהצלחה. לעומת זאת, נהג שעומדות לחובתו 22 נקודות ומעלה, יהיה תוקפן ל-4 שנים מיום ביצוע העבירה בכפוף לביצוע אמצעי התיקון.
 • התייצבתם לקורס? יש להקדים כרבע שעה לפני תחילת הקורס, להצטייד ברישיון נהיגה תקף, תעודה מזהה ואף בטופס הזימון.
 • נהג שלא יצלח את המבחן המסכם בסוף הקורס או שמא לא התייצב כלל לקורס, נקודות החובה יעמדו לחובתו עד שיבצע את המוטל עליו, ולא יאבדו מתוקפן לאחר הזמן המוגדר בחוק.

 

אילו אמצעי תיקון קיימים במשרד הרישוי?

כל נהג ייאלץ באמצעי תיקון שונה, וזאת בהתאם לכמות נקודות החובה שעומדות לרשותו. אמצעי התיקון אשר קיימים במשרד הרישוי הם:

 1. קורס נהיגה בסיסי
 2. קורס נהיגה עיוניי
 3. מבחן תיאוריה
 4. טסט
 5. בדיקות רפואיות במרב"ד(המכון הרפואי לבטיחות בדרכים)
 6. פסילת רישיון הנהיגה

כפי שצוין, כל נהג יידרש בביצוע אמצעי תיקון בהתאם לכמות נקודות החובה המיוחסות לו במרשם התעבורתי.

 

שיטת הניקוד לפי פקודת התעבורה

כל עבירה משויכת לסעיף תקנה הנמצא בדיני התעבורה. כל דו"ח נושא עימו בין 0 ל-10 נקודות חובה בהתאם לחומרת העבירה. בעת קבלת דו"ח תנועה, יכול הנהג להיעזר בסמל העבירה המצוין ברישום הדו"ח על מנת לוודא האם העבירה שביצע אכן נושאת עימה נקודות וכמה. שיטת רישום הנקודות מבדילה בין עבירות המוגדרות כקלות לבין אלו המוגדרות כעבירות חמורות. כפי שצוין, קיימות חמש דרגות כאשר כל דרגה מאופיינת באמצעות מספר נקודות זוגי, החלוקה תנוע כך :

 • 2 נקודות
 • 4 נקודות
 • 6 נקודות
 • 8 נקודות
 • 10 נקודות

מדובר בסדר היררכי, כאשר 2 נקודות מיוחסות לעבירות קלות, ואילו 10 נקודות מעידות על ביצוע עבירת תנועה חמורה.

 

בגין אילו עבירות יירשמו לנהג נקודות תעבורה?

בהתאם לשיטת הניקוד, קיימות 5 דרגות ניקוד שונות לרבות:

 

דרגת הניקוד: דוגמא לעבירות:
2 נקודות קטגוריה בעלת עבירות תנועה קלות, לרבות:

 • גרירה ללא היתר
 • נוסע לא חגור
4 נקודות קטגוריה בעלת עבירות מעט חמורות והן ניתנות בדרך כלל במקרים בהם הנהג מהווה הפרעה לסביבה לרבות:

 • אי ציות לתמרורים מסוימים
 • עקיפה לא כדין
6 נקודות קטגוריה בעלת עבירות תנועה המסכנות בד"כ את סביבת הנהג, לרבות:

 • נהג לא חגור
 • נהג ללא רישיון רכב (לפרק זמן מוגדר)
 • נהיגה בניגוד לכיוון התנועה
 • חציית קו הפרדה רצוף
8 נקודות קטגוריה בעלת עבירות תנועה חמורות לרבות:

 • מעורבות בתאונת דרכים בעלת נפגעים
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה התואם לסוג הרכב
 • נהיגה במהירות העולה על 20 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית, או לחילופין במהירות העולה על 25 קמ"ש מהמותר בדרך לא עירונית.
10 נקודות קטגוריה המכילה עבירות חמורות שבהן נשקפת סכנה לחייו של האדם לרבות:

 • מעבר ברמזור אדום
 • הפקרה לאחר תאונה
 • נהיגה בפסילה
 • נהיגה בשכרות
 • נהיגה במהירות מופרזת של 30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית, או לחילופין 40 קמ"ש בדרך לא עירונית

מתי נזקפות לחובת הנהג נקודות במרשם התעבורתי?

בעת התרחשות עבירת תנועה, צפוי הנהג לקבלת דו"ח ממשטרת ישראל הנושא עימו נקודות בהתאם לחומרת העבירה לצד תיאורה. נקודות החובה יופיעו במרשם התעבורתי של הנהג במקרים בהם:

 1. לאחר תשלום הדו"ח
 2. בעת הרשעת הנהג בבית המשפט לתעבורה
 3. אי תשלום הקנס הכספי תוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח, או כאשר לא הוגשה בקשה להישפט במסגרת הזמן הנדרש.

שימו לב כי ישנם זמנים מוגדרים בחוק לעניין תשלום דו"ח התעבורה והגשת בקשה להישפט בגינו.

 

כיצד ניתן להסב דו"ח משטרה, בכדי שהנקודות יזקפו למבצע העבירה?

לא מעט אנו נתקלים במצבים בהם נהגים רבים מקבלים דו"ח תנועה מצולם בצירוף נקודות חובה בגין התרחשות עבירת תנועה שהתבצעה על ידי אדם שנהג ברכב הרשום על שמם. בכדי להסב את דו"ח המשטרה על מבצע העבירה, חלה החובה לפנות למשטרת ישראל באמצעות אחת מן החלופות הבאות:

 1. שליחת בקשה בדואר רשום עבור מרכז פניות נהגים:, פתח תקווה, ת.ד 120, מיקוד 49100.
 2. פנייה מקוונת באתר האינטרנט – לחצו כאן.

 

אני מעוניין להגיש בקשה למפנ"א בעניין הסבת דו"ח, מה נדרש ממני?

כפי שצוין, ניתן להגיש בקשה באמצעות שתי חלופות אפשריות. בעת הגשת הבקשה על הנהג לצרף את הפרטים הבאים:

 • שמו המלא של מבצע העבירה
 • תצלום ת"ז של מבצע העבירה
 • העתק של דו"ח התנועה
 • תצהיר הנהג בעניין ביצוע העבירה. על התצהיר להיות מאומת ע"י חתימה של עורך דין תעבורה.

 

בירור מצב נקודות תעבורה

ניתן לבצע בירור בעניין מצב נקודות החובה התקפות לנהג, באמצעות מספר דרכים לרבות:

 1. פניה מקוונת לקבלת תדפיס נקודות עדכני – באתר האינטרנט. תדפיס הנקודות ישלח לכתובת המעודכנת במשרד הפנים.
 2. עמדות הרשיומט – עמדות לשירות עצמי הממוקמת בסניפי הסופר פארם ברחבי הארץ ואף במשרדי הרישוי השונים. על מנת לבצע את הפעולה הנדרשת, על הנהג להזדהות באמצעות כרטיס אשראי על שמו בלבד! תדפיס הנקודות מופק באופן מיידי.
 3. מוקד טלפוני – ניתן לפנות למוקד במספר הטלפון 5678*. שימו לב, בעת השיחה יש להזדהות ע"י מספר רישיון נהיגה ותעודת זהות. תדפיס הנקודות לא מתקבל באופן אוטומטי, אלא יישלח לכתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים.
 4. משרדי הרישוי ניתן להנפיק תדפיס נקודות עדכני בכל סניפי הרישוי ברחבי הארץ, בהתניית תור מראש.

חשוב לדעת כי לא יהיה ניתן להנפיק תדפיס נקודות על ידי עורך דין או מיופה כוח מטעמכם.

 

פסילת רישיון הנהיגה באיזה כמות נקודות?

נהג שצבר לחובתו 36 נקודות, ייפסל באופן אוטומטי מטעם משרד הרישוי לפרק זמן של שלושה חודשים, ואילו נהג שצבר 72 נקודות חובה, ייפסל רישיונו לתקופה בת תשעה חודשים. בנוסף, במקרה בו נהג לא ביצע את המוטל עליו כדוגמת קורסי נהיגה, או שמא לא צלח את המבחן המסכם, יהיה רשאי משרד הרישוי לפסול לו את רישיון הנהיגה.

הודעה על התליית רישיון הנהיגה לפרק הזמן הנדרש תשלח מטעם משרד הרישוי עם התאריך של תחילת הפסילה. במקרה כזה, מחויב הנהג להפקיד את רישיון הנהיגה במשרד הרישוי או שלא ימנו עבורו את ימי הפסילה הנדרשים.

 

לאור ריבוי נקודות תעבורה אני מחויב בביצוע קורס נהיגה, אילו טכניים אלמד?

במסגרת אמצעי התיקון של משרד הרישוי, ניתן לראות כי קיימים שני קורסי נהיגה:

 1. קורס נהיגה בסיסי
 2. קורס נהיגה עיוני

נהג שזקף לחובתו בין 12 ל22 נקודות חובה יידרש בביצוע קורס נהיגה בסיסי, ואילו נהג שצבר לחובתו בין 24 ל34 נקודות חובה יידרש בביצוע קורס נהיגה ייעודי. להלן התכנים המרכזיים הנלמדים בקורסי הנהיגה השונים:

קורס נהיגה בסיסי קורס נהיגה ייעודי
נהיגה בחשכה יציבות הרכב
עקיפה נכונה ובטוחה הסבר כללי על נהיגה מונעת ועקרונותיה
התנהלות נכונה ותקינה בצמתים התמודדות עם קושיות העולות בזמן הנהיגה
חובת זכות קדימה דגשים על מהירות הנסיעה
נהיגה בחורף שיטת הניקוד מהי
מניעת תאונת דרכים (הן מלפנים והן מאחור) אילו אמצעי בטיחות יש לנקוט ברכב
הענקת כלים להתמודדות הנהג במפגש עם הולכי רגל נסיעה בטוחה לאחור (רוורס)
הפעלת שיקול דעת

חשוב לדעת, בכדי לצלוח את הקורסי הנהיגה, נדרש הנהג לעמוד בשני תנאים מצטברים:

 • הצלחה במבחן המסכם של הקורס
 • 80% הגעה לקורס

נהג שלא יעמוד בתנאים אלו ייאלץ לבצע את קורס הנהיגה בשנית.

 

מאילו סיבות ניתן לדחות קורס נהיגה?

על מנת לדחות את הגעתכם לקורס נהיגה, על סיבת הדחייה להיות אחת מן החלופות הבאות:

 • שירות צבאי שלא מאפשר יציאה
 • שהייה בכלא
 • שהייה בחו"ל למטרת לימודים או עבודה
 • אשפוז בבית חולים (אשפוז ממושך ולא ליום)

אם הינכם עומדים בסיבות הנדרשות, חלה החובה לשלוח בקשה מפורטת עם ראיות התומכות בבקשה. את הבקשה יש להגיש למחלקת המידע הממוקמת באגפי הרישוי השונים, או ניתן לשלוח באמצעות דואר רשום. יש לציין בבקשתכם את מהות הפנייה, ולצרף תצלום תעודת זהות ורישיון נהיגה.

זומנתם לקורס נהיגה מונעת? קבלו מאיתנו מספר טיפים חשובים

בעת קבלת זימון לקורס נהיגה מונעת בסיסי/ייעודי, מומלץ להקפיד על התנאים הבאים:

 • חל איסור בשימוש בטלפונים ניידים
 • אין לגלוש באינטרנט
 • נוכחות של 80% חובה
 • אין לישון במהלך השיעור
 • אין לאכול, לעשן ולשתות במהלך הקורס
 • חובה בהצלחת המבחן המסכם
 • אין לצאת במהלך השיעור
 • הגעה בזמן בתום ההפסקה
 • אין להגיע לקורס עם מלווים, לרבות: ילדים

כל חריגה מכללים אלו, עשויים לגרור את הנהג בביצוע הקורס בשנית ובעלות מלאה.

 

האם נקודות התעבורה נמחקות לנהג מהרישום התעבורתי לאחר ביצוע האמצעי שהוטל עליו?

נקודות התעבורה לא נמחקות מן הרישום התעבורתי של הנהג, אלא מאבדות מתוקפן. תוקף הנקודות יעמוד לנהג לפרק זמן של שנתיים מיום התרחשות העבירה האחרונה שמופיעה במרשם התעבורתי, או לתקופה של 4 שנים בהתאם לנקבע בחוק.

לאור האמור, ייפתח "דף חדש" לנהג, רק כאשר יחלפו השנים הנדרשות, בכפוף לביצוע אמצעי התיקון שהוטל עליו בהצלחה.

 

חשיבות עורך דין תעבורה בעניין נקודות חובה

נסכם ונאמר כי תשלום הדו"ח מהווה הודאה באשמה בעניין ביצוע העבירה וכל המיוחס לכך. תשלום הדו"ח עשוי לגרור לחובת הנהג אמצעי תיקון מטעם משרד הרישוי, ללא כל קשר לסנקציה שהוטלה עליו בגין ביצוע העבירה.

לאור האמור, טרם תשלום דו"ח התנועה מומלץ להיוועץ עם עורך דין תעבורה המיומן בתחום. ייצוג הולם עשוי לסייע לנהגים אלו באמצעות איתור כשלים אשר עשויים להוביל לשינוי סעיף העבירה שלא טומן בחובו נקודות חובה. חשוב לזכור כי קנס כספי אולי לא סימפטי לכיס שלנו, אך קבלת נקודות חובה כואבות יותר מכיוון שנהג עשוי למצוא עצמו ללא רישיון נהיגה לפרק זמן לא קצר. עליתם על ההגה? התנהלו בתבונה, ואם למרות כל האמור נקלעתם לסיטואציה כזאת אור אחרת, פנו בהקדם האפשרי לעורך דין תעבורה.

 

נקודות-תעבורה

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
דילוג לתוכן