ontheroads-fb
בדרכים » עבירות תעבורה » מגרשי השבתת רכב

מגרשי השבתת רכב

השבת רכב מהווה אמצעי לטיפול בעברייני תנועה קשים, אשר מבצעים עבירות חמורות לרבות: נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, הסעת נוסעים בשכר ללא היתר ועוד. בעת התרחשות עבירת תנועה שכזאת, בסמכותו של השוטר להורות על השבתת הרכב במגרש אחסנה המיועד ולכך, בהתאם לדרישות המשטרה.

מטרת ההשבתה היא למנוע מנהגים אלו לעלות על רכבם ולבצע עבירות תנועה, ואף להטיל עליהם אקט חינוכי תוך כדי ביצוע הרתעה. חוק ההשבתה הותקן בפקודת התעבורה כאשר הוא משמש כלי נוסף למאבק בתאונות דרכים.

מהן עלויות האחסנה? באילו מגרשים ניתן לאחסן את הרכב? כל אלו ועוד, במאמר.

 

באילו עבירות ניתן להורות על השבתת רכב?

שוטר או שופט, רשאים להורות על השבתת רכבו של הנהג הנאשם בכפוף לסייגים הקבועים בחוק. ניתן לראות כי בדרך כלל קיימות עבירות ספציפציות בהן יושבת הרככ לרבות:

 • הסעת נוסעים בתשלום ללא היתר
 • הסעת כמות נוסעים העולה על המספר המותר בחוק
 • שימוש ברכב שניתנה הודעת איסור שימוש לגביו
 • אדם הנוהג ברכב שאינו תקף לסוג הרישיון שלו
 • הובלת מטען חורג במשקל העולה על המשקל המותר ע"פ רישיון הרכב
 • נהיגה בשכרות (סמים/אלכוהול)
 • נהיגה בזמן פסילה
 • מעורבות בתאונת פגע וברח(הפקרת נפגעים לאחר תאונת דרכים)
 • הסעת נוסעים מעל המותר במונית, בהתאם לרישיון רכב
 • אי עצירה בתמרור עצור
 • נהיגה ברכב מסחרי/ציבורי/אוטובוס פרטי, מעבר למספר השעות המותרות לנהיגה במשך זמן רצוף.
 • צורת עקיפה המפריעה לתנועה או מהווה סיכון לנסיעת רכב אחר
 • התרת נהיגה לאדם שאינה מורשה לנהיגה באותו סוג רכב
 • נהג חדש הנדרש בליווי ונמצא נוהג בזמן הנדרש ללא מלווה
 • נהג חדש שגילו מתחת ל21 שנים שנמצא מסיע שני נוסעים ומעלה, ללא מלווה
 • נהג שלא מבצע עצירה לפני מפגש מסילת ברזל בסטיאוציות הבאות : השמעת אות אזהרה, הרכבת נשמעת או נראית, בעת בהתקרבותה של הרכבת, כאשר המחסום לפני
 • המפגש חוסם את הדרך או מתחיל להתנועע לקרא הירידה לחסימה, או בעת התחלת התרוממות המחסום לפתיתחתו.

גרר ברק הצפון

שם ההמגרש גרר ברק הצפון
כתובת כפר ראמה
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 13.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 25.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 350.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 1000.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 7.00
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 14.00
טלפון משרד 04-9889673
פקס 04-9889674

גרר מטרו כפר ברוך

שם ההמגרש גרר מטרו כפר ברוך
כתובת מגדל העמק אזור תעשיה מפעלי העמק
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 20.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 75.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 350.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 1050.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 7.00
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 14.00
טלפון משרד , 052-3728640 , 04-6936786 ,04-6800355 : מוקד 24
פקס 04-6041094

גרר מטרו קרית אתא

שם ההמגרש גרר מטרו קרית אתא
כתובת קרן היסוד 23 א.ת קרית אתא
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 20.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 75.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 350.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 1050.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 7.00
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 14.00
טלפון משרד 04-8426554
פקס 04-9508747

גרר שי בחדרה

שם ההמגרש גרר שי בחדרה
כתובת בעלי המלאכה 5 חדרה
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 28.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 77.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 350.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 1000.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 7.00
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 14.00
טלפון משרד 04-9128572/053-9239275-מוקד
פקס 04-9128580

א.ט שרותים משפטים

שם ההמגרש א.ט שרותים משפטים
כתובת יגע כפיים 12 פ"ת
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 30.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 90.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 350.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 1000.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 5.00
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 11.00
טלפון משרד 03-9215835
פקס 03-9215837

שגריר שרת

שם ההמגרש שגריר שרת
כתובת משה שרת 3 ראשל"צ
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 30.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 79.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 295.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 960.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 6.00
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 12.60
טלפון משרד 03-5356771/ 054-9155935
פקס 03-5324213

גרר שער הגיא "הר טוב"

שם ההמגרש גרר שער הגיא "הר טוב"
כתובת המלאכה 7 א.ת. הר טוב
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 31
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 18
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 299
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 890
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 5
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 10
טלפון משרד 02-9916665/02-9917511
פקס 02-9994222

סנקאר שרותים לוגיסטיים

שם ההמגרש סנקאר שרותים לוגיסטיים
כתובת האודם 6 א.ת עד הלום באר טוביה
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 36.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 31.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 350.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 530.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 6.00
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 6.00
טלפון משרד 02-9916665/02-9917511 (מוקד גרירה כמו של שער הגיא)
פקס 08-8568419

זאב בדרום

שם ההמגרש זאב בדרום
כתובת ישמעל 8 באר שבע
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 39.33
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 69.58
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 363.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים)  
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף)  
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף)  
טלפון משרד 08-6239955
פקס 08-6233560

יוד מר חניונים

שם ההמגרש יוד מר חניונים
כתובת וורד יריחו בכניסה ליישוב
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 45.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 60.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 363.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים)  
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף)  
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף)  
טלפון משרד 02-6231248
פקס 02-5875511

ליעד וליאל

שם ההמגרש ליעד וליאל
כתובת הכרמל 8 אילת
אחסנה ליום של רכב עד 4 טון 64.00
אחסנת ליום של רכב מעל 4 טון 111.00
גרירת רכב עד 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 353.00
גרירת רכב מעל 4 טון (30 ק"מ ראשונים) 1059.00
גרירת רכב עד 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 7.06
גרירת רכב מעל 4 טון (לכל ק"מ נוסף) 14.12
טלפון משרד 08-6336664
פקס 086316227

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
מגרשי-השבתת-רכב

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ontheroads-sidebar
השאירו פרטים בטופס
גיל כהן
גיל כהן
קרא עוד
אחרי שנים רבות שנלחמתי להוציא רישיון נהיגה הגעתי לאתר בדרכים. פניתי לעזרתם וקיבלתי מידע והכוונה מקצועיים מצוות אדיב ביותר! ממליץ בחום!
אורפז ליבוביץ'
אורפז ליבוביץ'
קרא עוד
לפני מספר חודשים נתפסתי נוהג בשיכרות ומצבי המשפטי היה לא טוב בכלל - נהג צעיר. לאחר המלצות רבות הפנו אותי ליערית אוליאל וזכיתי ליחס חם לאורך כל הדרך זמינות מלאה ועדכונים שוטפים. ממש ליווי אישי במשך כל התהליך המייסר הזה . יערית נתנה לי את השירות הכי מקצועי שיש ובזכותה ראיתי את האור בקצה המנהרה. לתדהמתי לא קיבלתי שלילה ואפילו לא קנס! לא יודע איך היא עשתה זאת אין לי מילים אלפי תודות!!
אלכס פרומן
אלכס פרומן@username
קרא עוד
לאחר שלילה שקיבלתי הגעתי במקרה לאתר בדרכים. הופתעתי למצוא מידע מקיף על כלל הזכויות שלי, וכן זכיתי לייצוג מקצועי בתיק שהתנהל נגדי. תודה רבה, צוות מצויין!
הקודם
הבא
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
בדרכים-logo.jpg
ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס