ontheroads-fb
בדרכים » עבירות תעבורה » עונשי מאסר בגין עבירות תנועה

עונשי מאסר בגין עבירות תנועה

בשנים האחרונות, נדמה כי האסונות הרבים אשר פוקדים את מדינת ישראל מתרחשים דווקא בכבישים. מיום הקמת המדינה ועד לרגע זה, מספר ההרוגים בתאונות דרכים עולה על מספר הנופלים במלחמות ופעולות טרור יחדיו. לאור האמור, ניתן להתייחס לסכנות הקיימות בכבישי ישראל באופן הזהה למלחמה והישרדות. נהגים רבים מבצעים עבירות תנועה בדרגות חומרה שונות, כאשר חלקן עשויות להיחשב לקלות כדוגמת אי מתן אות לפני פניה ולחילופין, ישנן עבירות תנועה חמורות הטומנות בחובן סכנות רבות כמו למשל חציית צומת באור אדום. בהתאם לדרגות חומרת העבירה, כך גם טווח הענישה הוא רחב החל מקנס כספי, רישום נקודות, ועד למאסר בפועל.

במאמר זה נציג בפניכם מידע רלוונטי ועדכני בעניין עבירות תנועה שונות אשר עשויות להוביל לעונש מאסר בפועל, והחשיבות בהסתייעות בידי עורך דין תעבורה בגין חומרתן.

 

ביצוע עבירות תנועה והשלכותיהן

מערכת החוק בישראל מסדירה את חוקי התנועה הן בפקודת התעבורה והן בתקנות התעבורה יחדיו. בעת ביצוע עבירות תנועה, צפוי הנהג הנאשם להשלכות רבות אשר עשויות להשפיע על רישיון הנהיגה שלו ועל החירות שלו בהתאם לחומרת העבירה שהתרחשה. חשוב להבין כי כל אדם נורמטיבי עשוי להיקלע לסיטואציה בעלת סנקציות חמורות כדוגמת שלילת רישיון הנהיגה, קנסות כבדים, ואף מאסר בפועל. לאור העובדה כי תחום משפט התעבורה מתנהל בזהה להליך הפלילי, חשוב להסתייע בעורך דין תעבורה לאור ההשלכות המשמעותיות אשר עשויות להיגרם לנהג.

אילו עונשים עשויים להינתן בגין עבירות תנועה

כפי שצוין בהקדמה, לעבירות תנועה דרגות חומרה שונות ובהתאם לכך גם טווח הסנקציות הוא רחב. בעת ביצוע עבירות קלות עשוי הנהג להיות צפוי לקנס כספי ולחיוב אמצעי תיקון מטעם משרד הרישוי, לרבות:

  • ביצוע מבחן עיוני(תיאוריה)
  • ביצוע מבחן מעשי(טסט)
  • שלילת רישיון הנהיגה לפרק זמן מוגדר
  • מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
  • ביצוע קורסי נהיגה(בסיסי + ייעודי)

לעומת זאת, בעת התרחשות עבירת תעבורה חמורה כדוגמת הריגה, פגע וברח וכן הלאה, חשוף הנהג לעונש של מאסר בפועל. בנוסף, גם בתיקי נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת או בעת התרחשות תאונת דרכים עם חבלות קשות עשוי הנהג להיות צפוי למאסר בפועל או על תנאי. לאור העובדה כי טווח הענישה הוא רחב, יש צורך להיוועץ עם עורך דין תעבורה הבקיא ברזי הדינים השונים, בכדי לנסות ולהקל בענישה החל מהסדר מקל ועד לזיכוי מלא בהתאם לנסיבות.

 

האם נהג חשוף למאסר בפועל לאחר ביצוע עבירת תעבורה?

בשונה מהמשפט הפלילי, בו קיים ספר המונה עשרות עבירות שבגינן אדם עשוי למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח, בדיני התעבורה רק מספר עבירות מצומצמות עשויות לשלוח את הנהג הנאשם למאסר בפועל. נהגים רבים לא מודעים לעובדה כי הם עשויים להיות חשופים לסנקציה של מאסר בפועל בגין ביצוע עבירת תנועה, אך חוסר הידיעה הנ"ל לא פותרת מהעונש. ניתן לראות כי סנקציית מאסר בפועל, עשויה להינתן בעת התרחשות עבירות חמורות כדוגמת עבירת הפקרה, גרימת מוות ברשלנות, המתה בקלות דעת וכיוצא בזה. חשוב להבין כי בעת קבלת הזמנה לדין לביהמ"ש תעבורה, חשוף הנהג לסנקציות חמורות ועל כן קיימת חשיבות מרבית להסתייע בעורך דין תעבורה בכדי לקבל את הגנה משפטית הטובה ביותר בהתאם לנסיבות.

 

באילו עבירות תנועה, בית המשפט עשוי לגזור עונש מאסר בפועל על הנהג הנאשם?

בעת ביצוע עבירות תנועה עשוי בית המשפט בהתאם לסמכותו לפסוק על עונש מאסר בפועל על נהג הנאשם. ניתן לראות כי כליאת הנהג מאחורי סורג ובריח עשוי להתרחש באחת מן עבירות התנועה הבאות:

עבירות תנועה: הסבר:
נהיגה ללא רישיון נהיגה אדם שלא הוציא לעולם רישיון נהיגה או שמא אדם הנוהג ברכב שאינו תואם לרישיון הנהיגה שלו, מהווה סיכון רב לעצמו וליתר משתמשי הכביש השונים. לאור הסכנה הטמונה בעבירה זו, חשוף הנהג לעונש של מאסר בפועל. בנוסף, בית המשפט יטה לפסוק עונש מאסר בפועל גם במקרה בו נהג יימצא נוהג ללא רישיון בתוקף.
נהיגה בזמן פסילה פסילת רישיון הנהיגה עשויה להינתן בגין ריבוי נקודות חובה, פסילה מנהלית שניתנת על ידי קצין משטרה או בהתאם לפסיקת בית המשפט. נהג שבוחר לעלות על ההגה בהיותו פסול, עובר עבירה חמורה שהעונש הקבוע לה בחוק הוא 3 שנות מאסר. יש לציין כי גם במקרה בו נהג לא היה מודע לעובדה שרישיון הנהיגה שלו נפסל, עדיין ניתן לראות בו כמבצע עבירה ועל כן הענישה היא זהה.
נהיגה בשכרות(סמים או אלכוהול) בשנים האחרונות, נהיגה בשכרות נהפכה למכת מדינה ועל כן יש צורך לבצע הרתעה בקרב הנהגים. נהג שיימצא נוהג בשכרות באמצעות בדיקת ינשוף/בדיקת דם או בדיקת שתן, צפוי לעונש הקבוע בחוק של 24 חודשי מאסר בפועל(אין הבדל בין אלכוהול או סמים). ניתן לראות כי, במקרים בהם כמות האלכוהול שנמדדה בגופו של האדם היא נמוכה, המחוקק לא יטה להטיל עונש מאסר, אך כאשר כמות האלכוהול היא גבוהה או שמא נגרם בגין הנהיגה בשכרות תאונת דרכים, המחוקק עשוי לפסוק עונש של מאסר בפועל לנהג הנאשם.
סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה מתייחס לרוב לנהגים שנהגו בפראות ובגין כך בוצע אחריהם מרדף אשר במהלכו נגרם סיכון ממשי לביטחונם של משתמשי הדרך השונים. בתי המשפט נוטים להחמיר עם נהגים אלו ועל כן בדרך כלל יטו לפסוק על מספר שנות מאסר.
הפקרה לאחר פציעה(פגע וברח) בתי המשפט לתעבורה מתייחסים לעבירת הפקרה בחומרה רבה לאור העובדה כי הנהג הנאשם גם פצע אדם וגם ברח מבלי לסייע לו ועל כן, נהג שכזה עשוי להיות צפוי לעונש מאסר ארוך. יש לציין כי לאחרונה החמירה הכנסת עם מתחם הענישה וקבעה כי העונש המקסימאלי עומד על 14 שנות מאסר בפועל.
מעורבות בתאונת דרכים מעורבות בתאונת דרכים עשויה לקרות לכל אחד מאיתנו, יחד עם זאת, ניתן לראות כי מרבית התאונות אשר מתרחשות ביום יום, אינן מוגדרות כחמורות ועל כן בדרך כלל לא חושפת את הנהגים לעונשי מאסר בפועל. ניתן לראות כי בהתאם לפסיקה, נקבע רף ענישה נוקשה לנהגים שיימצאו אחראיים להתרחשות תאונת דרכים בה נהרג אדם, העונש הצפוי נע בין 8 חודשי מאסר ל-10 חודשים.

 

האם ניתן להטיל על הנהג עבודות שירות במקום מאסר בפועל?

בהתאם לקבוע בחוק, נהג שנידון למאסר לתקופה של שישה חודשים(מקסימום), רשאי בית המשפט בהתאם לסמכותו, לפסוק על הנהג לרצות את עונשו בדרך של עבודות שירות במקום מאסר בפועל. במסגרת עבודות השירות, על הנהג לצאת ליום עבודה במקום שיועד לו, למשמרת של 8 וחצי שעות, יחד עם זאת, על עובד השירות להתנהג כיאות במהלך כל משך הזמן הנדרש בעת ביצוע העבודה, התנהגות לא ראויה עשויה לשלוח את הנהג באופן מיידי למאסר בפועל בכדי לרצות את יתרת התקופה שנותרה לו.

 

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ontheroads-sidebar
השאירו פרטים בטופס
גיל כהן
גיל כהן
קרא עוד
אחרי שנים רבות שנלחמתי להוציא רישיון נהיגה הגעתי לאתר בדרכים. פניתי לעזרתם וקיבלתי מידע והכוונה מקצועיים מצוות אדיב ביותר! ממליץ בחום!
אורפז ליבוביץ'
אורפז ליבוביץ'
קרא עוד
לפני מספר חודשים נתפסתי נוהג בשיכרות ומצבי המשפטי היה לא טוב בכלל - נהג צעיר. לאחר המלצות רבות הפנו אותי ליערית אוליאל וזכיתי ליחס חם לאורך כל הדרך זמינות מלאה ועדכונים שוטפים. ממש ליווי אישי במשך כל התהליך המייסר הזה . יערית נתנה לי את השירות הכי מקצועי שיש ובזכותה ראיתי את האור בקצה המנהרה. לתדהמתי לא קיבלתי שלילה ואפילו לא קנס! לא יודע איך היא עשתה זאת אין לי מילים אלפי תודות!!
אלכס פרומן
אלכס פרומן@username
קרא עוד
לאחר שלילה שקיבלתי הגעתי במקרה לאתר בדרכים. הופתעתי למצוא מידע מקיף על כלל הזכויות שלי, וכן זכיתי לייצוג מקצועי בתיק שהתנהל נגדי. תודה רבה, צוות מצויין!
הקודם
הבא
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
בדרכים-logo.jpg
ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
צוות בדרכים
אפשר לעזור גם לך!​
אל תתמודד לבד, התייעץ עם עו"ד תעבורה

 

צוות בדרכים בהובלתה של עו"ד תעבורה יערית אוליאל מונה עורכי דין המתמחים בתחום התעבורה, תאונות דרכים ותביעות פיצויים, בליווי צמוד של בוחני תנועה ותיקים ומקצועים יוצאי משטרת ישראל, עם 40 שנות ניסיון.

פוסעים איתכם בדרכים לאורך כל הדרך.

יש הגנה טובה מזאת? אנחנו כאן עבורך!

Add-a-heading.png
לייעוץ ראשוני מעורך דין תעבורה ללא התחייבות