ontheroads-fb
בדרכים » עבירות תעבורה » שימוע לפני השבתת רכב

שימוע לפני השבתת רכב

בעת התרחשות עבירות תנועה מסוכנות לרבות: סיכון הולכי רגל במעברי חצייה, נהיגה בשכרות, עקיפה מסוכנת וכן הלאה, בסמכותו של השוטר לדרוש מן הנהג להתלוות אליו אל קצין המשטרה בכדי לבצע הליך שימוע בעניין השבתת הרכב. קצין המשטרה רשאי לאסור שימוש ברכב לפרק זמן של 30 ימים, אלא אם הרכב הושבת בשלוש שנים האחרונות ואז ניתן לאסור את השימוש ברכב ל60 ימים.

את עניין השבתת הרכב, רשאי הקצין להורות רק ביצוע של הליך שימוע. לאחר נתינת הזכות לנהג להשמיע את טענותיו, בהתאם להחלטת השוטר, יינתן צו הודעת איסור שימוש ברכב אשר מורה לאחסנו במגרש אחסנה המיועד לכך.

נתי יינתן צו השבתה לרכב? כיצד מתנהל הליך השימוע? כל אלו ועוד, בהמשך הכתבה.

 

מהי מטרת השבתת הרכב בעת ביצוע עבירת תנועה?

בשנים האחרונות אנו נתקלים בריבוי תאונות דרכים ברחבי הכבישים השונים במדינת ישראל. כחלק מניסיונותיו של המחוקק להילחם בתופעת העבריינות בכביש, תוקנה פקודת התעבורה בכך שכיום ניתנה סמכות הן לשוטר והן לקצין המשטרה להשבית רכב לתקופה המוגדרת בחוק בגין עבירת התנועה שהתבצעה.

בדרך כלל ניטה לראות החלטה להשבית רכב כאשר התבצעו עבירות מסכנות חיים, לרבות: נהיגה ברכב מקצועי מעבר לשעות המותרת בעבודה, או שמא נהיגה תחת השפעה משכרת (אלכוהול/סמים).

המטרה היא להגן הן על הנהג והן על משתמשי הדרך השונים, בכך שלא מאפשרים להם לעלות על ההגה ולסכן את חייהם שלהם ואף את חיי אחרים.

 

באילו עבירות תנועה רשאי קצין המשטרה להשבית את הרכב?

לפי פקודת התעבורה, סעיף 57, בסמכותו של קצין משטרה להוציא צו השבתה מנהלי לרכב לפרק זמן של 30 ימים, כאשר התבצעה אחת מן העבירות הבאות:

 • הסעת נוסעים בתשלום – מעל המותר.
 • הסעת נוסעים בתשלום – ע"י נהג שלא מורשה.
 • נהג מונית אשר מסיע כמות נוסעים מעל למופיע ברישיון רכבו.
 • נהיגה ברכב על ידי בלתי מורשה לנהיגה.
 • נהיגה בזמן פסילה.
 • נהיגה בשכרות.
 • הפקרה לאחר פגיעה.
 • סיכון הולכי רגל במעבר חציה
 • התרת נהיגה לאדם שאינו מורשה.
 • נהיגה ברכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש.
 • נהיה תחת השפעת חומרים משכרים (סמים/אלכוהול)
 • אי ציות לרמזור אדום.
 • עבירות של נהג חדש – נהיגה ללא מלווה, הסעת כמות נוסעים העולים על 2.
 • עקיפה בדרך שאינה פנויה.
 • עקיפה תוך חציית קו הפרדה לבן רצוף.
 • אי עצירת הרכב לפני מפגש מסילת רכבת (כשהמחסום התחיל לרדת/ הרכבת קרובה/ המחסום חוסם את הדרך).
 • נהיגה ברכב בעל ליקויים בצמיגים/בבלמים/ או בהגה.
 • נהיגה ברכב מסחרי/ציבורי, במשקלל כולל העולה על 6000 ק"ג, כאשר הנהג לא ביצע מנוחה כנדרש בתקנה 168.
 • רכב מסחרי בעל מטען במשקל כולל העולה על המותר ברישיון הרכב.

 

מדוע קיימת חובת השימוע בהשבתת רכב?

זכויות הצדק הטבעי, מכילות שתי זכויות בסיסיות אשר הוכרו במשפט הישראלי:

 1. הזכות הראשונה אשר מוקנית לכל אדם מתייחסת לכך שהדין הניתן על ידי "הדיין" יינתן באופן ניטרלי בהתאם לעבירת התנועה שהתבצעה.
 2. הזכות השנייה אשר מוקנית לכל אדם מתייחסת לחובת השימוע. מדובר בזכות בעלת משקל גבוה לאור העובדה ששוללים מן האדם את הזכות לקניין שלו (משביתים את רכבו). חובת זכות הטיעון לנהגים אלו מאפשרת קיום של הליך הוגן .

אם לא תינתן לנהג האפשרות להשמיע את טיעוניו בעניין עבירת התנועה שביצע, טרם התקבלה החלטת קצין המשטרה להשבית את רכבו, תופר חובת השימוע, ובכך ההליך כולו עשוי להיפסל בפתחו של בית משפט.

 

למי קיימת הסמכות להשבית רכב?

כאשר קיים לשוטר יסוד סביר להניח כי התבצעה עבירת תנועה מן העבירות המנויות בפקודת התעבורה, רשאי לדרוש מן הנהג הנחשד בביצוע העבירה להתלוות אליו לקצין משטרה וליטול ממנו את רישיון הרכב שלו. שלילת רישיון הרכב תתבצע במקרים בהם קיים יסוד להניח כי יוגש כנגד הנהג כתב אישום בגין עבירת התנועה.

בסמכותו של הקצין להורות על השבתת הרכב לתקופה העומדת על 30 ימים. אך, חשוב לדעת כי טרם ההשבתה יש לקיים הליך שימוע בפני הנהג.

 

אילו טענות עשויות להטיב עם הנהג במסגרת הליך השימוע להשבתת הרכב

העמידו רגע את עצמכם, אחד מילדכם לקח את הרכב שלכם ללא ידיעתכם, במהלך השימוש ברכב ביצע עבירת תנועה אשר עשויה להעמיד את הרכב בסכנת השבתה, האם זה הוגן?

אנו נתקלים במהלך עבודתנו בלא מעט מקרים בהם הושבת רכב של ההורים בגין עבירת תנועה שהתבצעה על ידי ילדיהם. לאור האמור, נשאלת השאלה – אילו טענות עשויות להטיב בעניין השבתת הרכב במסגרת השימוע?

 • ניתן לטעון כי מבצע העבירה (הנהג) לקח את הרכב ללא ידיעתו/הסכמתו של בעל הרכב. אך חשוב לזכור כי משמעות הדבר – האשמת הנהג בלקיחת רכב ללא רשות (עבירת חמורה ביותר). טענה זו עשויה להיות מועילה לבעל הרכב, אך בעלת תוצאות קשות לנהג עצמו.
 • במקרה בו הרכב משמש בן משפחה בעל מוגבלות כזאת או אחרת, עשויה להטיב עם החלטת הקצין בעניין ההשבתה ואינה מזיקה.
 • כאשר הרכב הינו רכב של חברות השכרה – במקרה שהשכירות מתבססת על בסיס יומי ולא ליסינג.
 • טענה נוספת אשר עשויה להטיב עם בעל הרכב, כאשר קיים "ריחוק" בינו לבין הנהג שביצע את העבירה.
 • בעת רכישת רכבים – אם העבירה בוצעה טרם הועברה הבעלות לבעלי הרכב החדשים.

בסמכותו של הקצין להורות על השבתת הרכב ל30 יום, או להורות על ביטולה ככללותה, אך לא ניתן לקצר את משך זמן ההשבתה.
לאחר קיום שימוע אצל קצין משטרה בעניין השבתת הרכב, האם ניתן לערער על החלטתו?

במקרים בהם השימוע אצל קצין המשטרה לא צלח כמצופה, עדיין ניתן לפעול על פי הקבוע בסעיף 57(ב). בעניין זה, ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה לבחון בשנית את החלטת הקצין, בדרך כלל בית המשפט יקבע מועד לדיון תוך מספר ימים בודדים.

בית המשפט יטה להיעתר לבקשת בעל הרכב בנסיבות הבאות:

 • כאשר יוכח ע"י בעל הרכב כי הרכב נלקח ממנו ללא כל ידיעה או ההסכמה
 • הנוהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב
 • בעל הרכב עשה ככל שניתן בכדי למנוע את ביצוע העבירה

לבית המשפט סמכות נרחבת בעניין זה, ובהתאם לכך רשאי השופט לבטל את ההשבתה, להשאירה באופן זהה, או לקצר את פרק הזמן של ההשבתה – בהתקיימותן של הנסיבות המצדיקות זאת.

 

חשיבות עורך דין תעבורה בעניין השבתת רכב

להשבתת הרכב השלכות רבות מעבר לתשלום הכספי בגין אחסנת הרכב, לרבות – אי יכולת להתנייד לצורכי קיום כדוגמת הגעת למקום עבודה, קניות וכיוצא בזה. עורך דין תעבורה מיומן עשוי להטיב עם נהגים אלו בכך שיבדוק את כל חומר הראיות בעניין ביצוע עבירת תנועה, וינסה לאתר כשלים (אם ישנם) אשר עשויים להביא להקלה בענישה ועד לזיכוי מלא.

אם רכבכם הושבת ע"י קצין משטרה, היוועצו בהקדם האפשרי עם עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה.

הודעה בעניין איסור השימוש ברכב

לאחר קיום הליך השימוע ע"י קצין המשטרה בפני הנהג בעניין השבתת הרכב, מחויב השוטר למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב, ואילו במקרה בו הנהג אינו בעל הרכב, יש למסור הודעת איסור שימוש ברכב גם לבעלי הרכב.

בנוסף, עוד יצוין בהודעת האיסור, מקומות המיועדים לאחסנת הרכב ותעריפם. חשוב לדעת כי ימי ההשבתה יחלו רק ביום הצבת הרכב במגרש האחסנה (גם אם התאריך הנקוב בהודעת האיסור מוקדם יותר.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
שימוע לפני השבתת רכב

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ontheroads-sidebar
השאירו פרטים בטופס
גיל כהן
גיל כהן
קרא עוד
אחרי שנים רבות שנלחמתי להוציא רישיון נהיגה הגעתי לאתר בדרכים. פניתי לעזרתם וקיבלתי מידע והכוונה מקצועיים מצוות אדיב ביותר! ממליץ בחום!
אורפז ליבוביץ'
אורפז ליבוביץ'
קרא עוד
לפני מספר חודשים נתפסתי נוהג בשיכרות ומצבי המשפטי היה לא טוב בכלל - נהג צעיר. לאחר המלצות רבות הפנו אותי ליערית אוליאל וזכיתי ליחס חם לאורך כל הדרך זמינות מלאה ועדכונים שוטפים. ממש ליווי אישי במשך כל התהליך המייסר הזה . יערית נתנה לי את השירות הכי מקצועי שיש ובזכותה ראיתי את האור בקצה המנהרה. לתדהמתי לא קיבלתי שלילה ואפילו לא קנס! לא יודע איך היא עשתה זאת אין לי מילים אלפי תודות!!
אלכס פרומן
אלכס פרומן@username
קרא עוד
לאחר שלילה שקיבלתי הגעתי במקרה לאתר בדרכים. הופתעתי למצוא מידע מקיף על כלל הזכויות שלי, וכן זכיתי לייצוג מקצועי בתיק שהתנהל נגדי. תודה רבה, צוות מצויין!
הקודם
הבא
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
בדרכים-logo.jpg
ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס