ontheroads-fb

בדיקת פוליגרף בתביעות תאונות דרכים

אנו נתקלים לא מעט במקרים בהם חברות הביטוח דורשות מהמבוטחים לבצע בדיקת פוליגרף בגין תביעות תאונות דרכים. בדיקת פוליגרף משמשת כפתרון קל ויעיל במקרים בהן מתעוררת מחלוקת כזו או אחרת בעניין שאלת האשמה ונסיבות התאונה. מדובר בבדיקה מהירה ולכאורה גם הפשוטה ביותר לעניין פתירת המחלוקת הקיימת, ובכך מתאפשר לצדדים לעבור לשאלת גובה הפיצוי.

מהי אמינותה של בדיקת הפוליגרף? האם על המבוטחים חלה החובה לעבור את הבדיקה או שמא מדובר בהמלצה בלבד? כל אלו ועוד, בהמשך המאמר.

 

אמינותה של בדיקת פוליגרף

פוליגרף(מכונת אמת), הוא מכשיר שנועד לקלוט את תגובותיו הלא רצוניות של הנבדק, ולאבחן האם הוא משקר או דובר אמת. בדיקת פוליגרף היא לא מדע מדויק, קיימים מקרים בהם אדם הדובר אמת, לא יצלח את הבדיקה וכך גם להפך. הפוליגרף מבוסס על הנחה שלפיה, כאשר אדם משקר מתחוללים בגופו שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים כמו למשל: לחץ דם גבוה, שינוי במוליכות החשמליות בעור, שינוי בקצב הדופק וכן הלאה.

 

האם קיימת חובה בתביעות תאונות דרכים, לעבור בדיקת פוליגרף?

באופן כללי, אין כל חובה בחוק לחייב את הנפגע להסכים בביצוע בדיקת פוליגרף. במקרה שחברת הביטוח בוחרת לדחות את התביעה בגין חוסר ביצוע בדיקת פוליגרף, רשאי המבוטח להגיש תביעה לבית המשפט ושמה להוכיח את טענותיו בעניין נסיבות התאונה. בשלב דיון ההוכחות, יש להגיע מוכן ככל הניתן עם ראיות אשר תומכות בטענות. על המובטח חלה החובה להוכיח את נסיבות התאונה כפי שהוצגו על ידיו, בדרך כלל בית המשפט עצמו מציע למבוטח להסכים לעבור בדיקת פוליגרף בכדי לפתור את המחלוקת ובכך לחסוך את שלב דיון ההוכחות(כמובן שאין כל חובה להסכים לכך).

האם ניתן לערער על תוצאות שהתקבלו בבדיקת פוליגרף בתביעות תאונות דרכים?

מדובר בשאלה חשובה, שמצליחה "להפיל" נבדקים רבים מבלי לדעת מהי החשיבות של בדיקת הפוליגרף, ועל כן יש צורך לעשות סדר בדבר. במקרה שהנבדק הסכים לבצע את בדיקת הפוליגרף, מתעוררת עבורו בעיה קשה, מכיוון שאם יימצא דובר שקר בהיותו דובר אמת, הוא לוקח על עצמו סיכון רב בכך שתביעתו עשויה להידחות.

כפי שציינו, בדיקת פוליגרף היא לא מדע מדויק ועל כן, אמינותה עשויה להיות מוטלת בספק. לכן, טרם ביצוע הבדיקה אנחנו ממליצים לשקול בכובד ראש את ההשלכות הצפויות.

מתי חברת הביטוח תדרוש מהמובטח לבצע בדיקת פוליגרף?

חברות הביטוח בדרך כלל יטו לדרוש מהמובטח לעבור בדיקת פוליגרף, כאשר מדובר בתאונת דרכים עצמית. בתאונה מסוג שכזה, אין דרך לתמוך את טענת הנהג המבוטח מכיוון שהוא האדם היחיד שהיה נוכח בעת התרחשות התאונה. קרו מקרים בהם נהגים בחרו לבצע תאונת עצמית באופן מכוון, בכדי לקבל את כספי הפיצויים מטעם חברת הביטוח ועל כן קם הצורך לבצע בדיקה בעת התרחשות תאונת דרכים עצמית. יחד עם זאת, לא בכל תאונת דרכים עצמית תתבצע בדיקה אלא לרוב, במקרים בהם עלו סתירות רבות בחקירה של חברת הביטוח ובעת התעוררות שאלות בנוגע לנסיבות התרחשות התאונה.

הסכמתם לבצע פוליגרף? להלן הפרמטרים של בית המשפט

בעת התקיימותו של ההסכם לביצוע בדיקת הפוליגרף, בית המשפט בודק מספר דברים, לרבות:

  • האם הנפגע בתאונה הסכים לביצוע הבדיקה ?
  • האם הנפגע בתאונה הסכים שתוצאות הבדיקה יוגשו לבית המשפט בהיותם תקפים לכל דבר ועניין?
  • האם ההסכמה שניתנה מפורשת בצורה ברורה וחד משמעית?

במקרה בו התשובות הן חיוביות, משמעות הדבר היא שקיימת הסכמה מצידו של הנפגע לבצע את הבדיקה ושתוצאותיה ישמשו כראייה בבית המשפט ויחייבו אותו לפיה. מרגע ההסכמה לא ניתן לנסוג לאחור.

 

האם ניתן לערוך הסכם מחייב לביצוע פוליגרף עם חברת הביטוח?

בהחלט, הסכם לביצוע בדיקת פוליגרף הוא הסכם לכל דבר ועניין. בהתאם לכך, זכותו של כל אדם בוגר לבצע עריכת חוזה מחייב עם חברת הביטוח, כאשר קבילותו של ההסכם תיבדק בהתאם לדיני החוזים הרגילים. הסכם מחייב הוא הסכם שנחתם בהסכמה מלאה של הצדדים ובהבנה מוחלטת בעניין המשמעויות של הסכם מחייב שכזה. לאור האמור, במקרה בו בחרו הצדדים במסלול של בדיקת פוליגרף, בית המשפט יכבד את רצונם ובהתאם לכך לא יוכל המבוטח לטעון לאי קבילות הבדיקה אם יימצא דובר שקר.

 

האם בדיקת פוליגרף חלה על המבוטח או על חברת הביטוח?

בדיקת פוליגרף היא בדיקה שמתבצעת מטעם חברת הביטוח במקרים של תביעות תאונת דרכים. לאור כך, עלות בדיקת הפוליגרף חלה על חברת הביטוח ולא על המבוטח.

 

מהי חשיבותה של בדיקת הפוליגרף בבית המשפט?

בהתאם להלכת ביאזי, בית המשפט אינו כבול לתוצאותיה של בדיקת הפוליגרף. אך כפי שצוין קודם לכן, במקרה בו קיים הסכם מחייב לגבי בדיקת פוליגרף ובהתאם להסכמתו של הנפגע לכך, בית המשפט יטה להכיר בתוצאות הבדיקה. ככלל, על השופט לשקול את מספר פרמטרים שעליהם יושתת פסק הדין לרבות:

  • תוצאות בדיקת הפוליגרף
  • ראיות נוספות שהובאו בפני בית המשפט
  • רקע כל הנסיבות הרלוונטיות

בעת התרחשות תאונת דרכים, כבילותו של בית המשפט להסכם המחייב לעניין תוצאות הפוליגרף עשוי לגרום לתקלות מהותיות. הניחו שנהג יצא דובר אמת בבדיקה ואילו לאחר מכן הוא מספר לכל חבריו בפרהסיה כי הוא הצליח לזכות בפרסי הביטוח בהיותו משקר על נסיבות התאונה. בגין כך, בית המשפט עושה שכלול של מספר דברים טרם קביעת ההחלטה.

 

האם הנפגע בתאונת דרכים יכול לבקש מיוזמתו ביצוע של בדיקת פוליגרף?

במקרה של התרחשות תאונת דרכים רשאי הנפגע מיוזמתו לגשת ולבצע בדיקת פוליגרף בהיותו מיוצג על ידי עורך דין. במקרה שכזה, על חברת הביטוח לקבל את תוצאות הבדיקה ולפעול לפיה, יחד עם זאת יש לציין כי אם יימצא הנפגע דובר אמת, בדיקת הפוליגרף תשמש כראייה מכרעת אך אם יימצא דובר שקר, לא תהיה לה כל חשיבות ולא יעשה בה כל שימוש. בדיקת פוליגרף תעשה בכפוף לחתימה על "הסכם פוליגרף" בין המבוטח לחברות הביטוח, בהתייחס לאירוע הספציפי שהתרחש.

חשוב לדעת כי, המבוטח הנפגע, רשאי לסרב לביצוע בדיקת פוליגרף גם במקרה בו חתם על ההסכם, וכי לסירובו לא יהיה כל משקל על התביעה הנוכחית. על חברת הביטוח להסביר באופן מפורש בעל פה ובכתב למבוטח, כי הוא רשאי להסתייע בעורך דין טרם חתימתו על הסכם הפוליגרף.

 

האם קיים קשר בין חברות הביטוח לבין מכוני בדיקות הפוליגרף?

ראשית, יש לציין כי חברות הביטוח לא יכולות לערוך הסכם בעל תניה המציינת כי תוצאות בדיקת הפוליגרף ישמשו כראייה קבילה ומכרעת בבית המשפט. בדיקת הפוליגרף מתבצעת באחד ממכוני הבדיקה שאותם המבוטח מתוך רשימה שניתנה לו בידי חברת הביטוח(מינימום 5 מכוני בדיקות), בפריסה ארצית, וכי אינם קשורים בדרך כזאת או אחרת לחברות הביטוח.

 

מעוניינים להגיש תביעה לחברת הביטוח בגין תאונת דרכים? הסתייעו בעורך דין תעבורה

אנו נתקלים לא מעט במקרים בהם, חברות הביטוח עושות כל שניתן בכדי להנפיק לנפגע סכום פיצויים קטן משמעותי מן הסכום שמגיע לו. לאור האמור, אם נפגעתם בתאונת דרכים, היוועצו בהקדם האפשרי עם עורך דין תעבורה, בכדי שזה יציג עבורכם את מסלול הפעולה הטוב ביותר עבורכם בשעת הצורך.

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
דילוג לתוכן