ontheroads-fb
בדרכים » פסילה מנהלית

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית, שוללת מן הנהג את רישיון הנהיגה, עוד בטרם הגשת כתב האישום כנגדו.
אז מהי בעצם פסילה מנהלית, כיצד ניתן לבטל זאת, ובמה ההליך כרוך?
ריכזנו עבורכם במאמר את כל הדברים החשובים שעליכם לדעת על מנת לעשות סדר בדברים.

פסילה מנהלית, מהי?

לפי פקודת התעבורה, הסמכות לפסילת רישיון נהיגה, תינתן בידי קצין משטרה (מפקח ומעלה) טרם ההליך משפטי, וזאת בהתאמה לעבירה שבוצעה ולתקופה מוגדרת.
מטרת הפסילה המנהלית הינה:

 • שמירת הסדר בכבישים
 • שמירת הציבור
 • הסבת תחושת ביטחון

עד למועד משפטו של החשוד בעבירה, עומדת לחובתו פסילה מנהלית זמנית אשר נעה בין 30 ל-90 ימים.
הכלל: רק בידי קצין משטרה הכוח והסמכות לפסול את רישיון הנהיגה של החשוד!
החריגים לכלל:  העבירה שבוצעה חייבת להימצא ברשימת העבירות הקבועות בפקודת התעבורה, וכי צריך להימצא בידי השוטר יסוד סביר לעניין אפשרות הגשת כתב אישום בגין העבירה.

 

רשימת עבירות התנועה העומדת בגינן פסילה מנהלית:

 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 • סכנת הולכי רגל, עקב אי מתן זכות במעבר חצייה.
 • נהיגה ברכב בעל ליקויים העלול לסכן את עוברי הדרך.
 • נהג חדש הנוהג ללא מלווה.
 • נהג חדש המסיע מעל הכמות המותרת (שני נוסעים)
 • בעת מפגש במסילת ברזל- אי עצירה.
 • עקיפה מסוכנת כאשר הדרך אינה פנויה.
 • עקיפה מסוכנת באמצעות חציית קו הפרדה רצוף.
 • נהיגה במהירות העולה על 40 קמ"ש מן המותר בדרך שהינה בין עירונית או לחילופין, נהיגה במהירות העולה על 30 קמ"ש מן המותר בדרך שהינה עירונית
 • אי ציות לתמרורים, לרבות: זכות קדימה ועצור.
 • נהיגה ברכב כאשר המשקל המובל בו (יחד עם משקל הרכב) עולה ב- 25% מן המשקל המותר לפי רישיון הרכב.
 • הסעת כמות נוסעים העולה מן המותר בחוק, וזאת כאשר ההסעה הינה בתשלום.

 

פסילה בידי קצין משטרה :

כאשר נעברה עבירה אל מול עיניו של השוטר הקבועה בפקודת התעבורה, או שמא קיימת סבירות לעבירות הנ"ל: תאונת דרכים עם פצועים, תאונת דרכים עם הרוגים ונזק לרכוש, עומדת לפניו האפשרות לשלול את רישיון הנהיגה מן הנהג החשוד ואף להובילו לתחנת המשטרה.
הליך הפסילה יבוצע בסדר הנוכחי:

 • שימוע ע"י קצין המשטרה עם הנהג הנחשד.
 • הגשת כתב אישום במידה וקיים יסוד לכך.
 • פסילת רישיון הנהיגה.

 

תקופות הפסילה המנהלית:

תשובה זו איננה חד משמעית , אלא תלויה במספר גורמים, לרבות:

 • פסילת רישיון הנהיגה לפרק זמן של 90 ימים- בעבירה שחוללה תאונת דרכים אשר התקיימה בה הריגת אדם.
 • פסילת רישיון הנהיגה לפרק זמן של 60 ימים- בעבירה שחוללה תאונת דרכים אשר נחבל בה אדם או שמא ניזוק בה רכוש.
 • פסילת רישיון הנהיגה לפרק זמן של 30 ימים- בעבירת נהיגה חמורה המצוינת קודם לכן (תחת הכותרת רשימת עבירות התנועה)

שימו לב– אין מדובר ברשימת עבירות סגורה, אלא קיימות עוד עבירות רבות אשר ניתן לפסול את רישיון הנהיגה בגינן (לרשימה המלאה, בקרו באתר). כפי שניתן לראות, תקופת הפסילה הינה דינאמית התלויה בחומרת העבירה שבוצעה ובהתאם לנאמר בחוק.
נוסיף ונאמר כי, פרקי הזמן המצויים הינם ברי שינוי וזאת בסמכותו של קצין המשטרה לפסול לפרק זמן קצר יותר מן הקיים.

 

בקשה לביטול פסילה מנהלית

ראשית, נהג אשר קיבל פסילה מנהלית רשאי להגיש בקשה לביטולה, הבקשה תוגש לבית המשפט לתעבורה. בעת הגשת הבקשה יש לציין נימוקים ממוקדים ואף להציג ראיות המבססות את הנימוקים הנ"ל. בנוסף, במידה וקיים לזכות הנהג היסטוריית נהיגה ללא עבירות קודמות, ניתן לצרף זאת יחדיו.
במקרה דנן, ביכולתו של הנהג להוסיף טענות אישיות הנוגעות לצורכו ברכב, ולהציג את חשיבות הדבר. אין טענות אלו לבדן יטו לבטל את הפסילה המנהלית, אלא יוכלו לשפר זאת במעט.

להגשת הבקשה קיימות שתי חלופות אפשריות:
הגשה באופן עצמאי ע"י הנהג .א
הגשה באמצעות ייצוג משפטי .ב
מומלץ לזכור כי רישיון הנהיגה עבור נהגים רבים מהווה אובדן רב של יכולתם העצמאית להתנייד בשגרת היומיום, לרבות: הגעה לעבודה, הגעה לבית וכל הדרוש בכך.
לכן, קיימת חשיבות רבה לייצוג משפטי ע"י עורך דין המתחמה בתחום, וזאת בכדי למקסם את הקיים באמצעות הידע הדרוש והניסיון הרב.

שנית, על מנת להצדיק פסילה מנהלית בפן החוקי, נדרשים תנאים מצטברים לשם כך:

 • פסילת הרישיון הנהיגה של הנאשם, מחויבת להינתן ע"י שוטר בדרגת קצין.
 • טרם קבלת ההחלטה בעניין הפסילה, יש לתת לנאשם את זכות השימוע בגין מעשיו.

כאשר אין מתקיימים אחד מן התנאים הללו, קיימת האפשרות לביטול הפסילה. על מנת לזהות את הכשלים הנ"ל, הן לדרגת השוטר והן לזכויות הנאשם, יש להיוועץ עם עורך דין תעבורה המנוסה בתחומו, וזאת על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר, החל מהפחתת ימי הפסילה המצויים ועד לביטול בכללותו. במקרים שבהם נדחתה בקשת עורך הדין בעניין הפסילה, ניתן להגיש ערער לערכאה גבוהה יותר (ביהמ"ש המחוזי).

 

האם קיימת חשיבות בפסילה מנהלית בעורך דין בענייני תעבורה:

היוועצות עם עורך דין מנוסה אשר מתמחה בענייני תעבורה, הינו מהותי לקבלת רישיון הנהיגה שלכם בחזרה. במסגרת ההליך, עורך הדין מגיש (לרוב) מספר בקשות לביטול הפסילה המנהלית. במהלך הבקשות חל נימוק לעניין הכשלים המצויים והסבר מפורט בנדון.
במסגרת הכשלים ניתן למצוא מחדל שבוצע ע"י קצין המשטרה בעניין עריכת השימוע, לרבות: אי עריכת שימוע כלל או לחילופין, עריכת שימוע למראית עין.
בנוסף, קיימים מקרים בהם אין כלל הצדקה לעניין שלילת רישיונו של הנהג הנאשם. ניתן לראות כי, כאשר לא עומדת לחובת הנהג רמת מסוכנות גבוהה, כך עולים הסיכויים שבית משפט יתחשב בנתון הנ"ל וישיב לנהג את רישיונו מחדש

קיבלת פסילה מנהלית

הליך השימוע והטלת הפסילה המנהלית:

חשוב לדעת כי, על מנת לערוך שימוע תקין וקביל בבית משפט ישנם מספר פרמטרים לשם כך:

 • לרוב, השימוע ייערך בתחנת המשטרה
 • קבלת הזימון לשימוע תיעשה באופן מיידי
 • השימוע ייעשה במהלכם של שלושה ימים מעת ביצוע העבירה
 • קיימים מקרים בודדים שבהם השימוע יעשה במקום העבירה (באמצעות הגעת הקצין הפוסל אל הנהג)
 • על השוטר "התופס", להנפיק לנהג החשוד אישור על נטילת רישיון, המהווה רישיון נהיגה זמני עד הליך השימוע.

חשוב לציין כי, טרם ההגעה לשימוע, ליווי של עורך דין תעבורה מנוסה עלולה לסייע רבות.
עורך דין מיומן ידע לאסוף את כל המידע הנדרש למיקסום הייצוג, למשל: בחינת מקום העבירה, בדיקת מצלמות ועוד. לאור כל הנאמר לעיל, יש לראות כי קיימת חשיבות מרבית לעניין הייצוג, וזאת בכדי לגבש טיעון חזק ומשכנע בפני בית המשפט במקרה הצורך..

 

האם ניתן לבצע פסילה מנהלית ללא שימוע?

פסילה בהיעדר שימוע- כאשר הנהג הנאשם איננו מתייצב להליך השימוע וזאת למרות שזומן כדין, ניתן לפסוק בגין כך פסילה מנהלית. כך גם כאשר נאשם אינו מגיע לדיון בבית משפט לענייני תעבורה, יהיה רשאי בית המשפט לדון בעניינו ואף לפסוק בתיקו, גם ללא השמעת גרסתו.

 

לסיכום

יש הנוטים לחשוב כי דיני התעבורה הינם קלים, ואף ניתן לפתור את מרבית הבעיות העולות בייצוג אישי, אך אין הדבר הנכון.
דיני התעבורה הינם מורכבים ומסועפים וכי הסתייעות באמצעות ייעוץ משפטי עשויה לשפר בצורה מובהקת את הסיכויים להיחלצות מן הפסילה המנהלית

אז מה היה לנו עד עכשיו?
פסילה מנהלית

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ontheroads-sidebar
השאירו פרטים בטופס
גיל כהן
גיל כהן
קרא עוד
אחרי שנים רבות שנלחמתי להוציא רישיון נהיגה הגעתי לאתר בדרכים. פניתי לעזרתם וקיבלתי מידע והכוונה מקצועיים מצוות אדיב ביותר! ממליץ בחום!
אורפז ליבוביץ'
אורפז ליבוביץ'
קרא עוד
לפני מספר חודשים נתפסתי נוהג בשיכרות ומצבי המשפטי היה לא טוב בכלל - נהג צעיר. לאחר המלצות רבות הפנו אותי ליערית אוליאל וזכיתי ליחס חם לאורך כל הדרך זמינות מלאה ועדכונים שוטפים. ממש ליווי אישי במשך כל התהליך המייסר הזה . יערית נתנה לי את השירות הכי מקצועי שיש ובזכותה ראיתי את האור בקצה המנהרה. לתדהמתי לא קיבלתי שלילה ואפילו לא קנס! לא יודע איך היא עשתה זאת אין לי מילים אלפי תודות!!
אלכס פרומן
אלכס פרומן@username
קרא עוד
לאחר שלילה שקיבלתי הגעתי במקרה לאתר בדרכים. הופתעתי למצוא מידע מקיף על כלל הזכויות שלי, וכן זכיתי לייצוג מקצועי בתיק שהתנהל נגדי. תודה רבה, צוות מצויין!
הקודם
הבא
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
בדרכים-logo.jpg
ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
צוות בדרכים
אפשר לעזור גם לך!​
אל תתמודד לבד, התייעץ עם עו"ד תעבורה

 

צוות בדרכים בהובלתה של עו"ד תעבורה יערית אוליאל מונה עורכי דין המתמחים בתחום התעבורה, תאונות דרכים ותביעות פיצויים, בליווי צמוד של בוחני תנועה ותיקים ומקצועים יוצאי משטרת ישראל, עם 40 שנות ניסיון.

פוסעים איתכם בדרכים לאורך כל הדרך.

יש הגנה טובה מזאת? אנחנו כאן עבורך!

Add-a-heading.png
לייעוץ ראשוני מעורך דין תעבורה ללא התחייבות