ontheroads-fb

נהיגה תחת השפעת סמים

סמים – נמצאים כיום כמעט בכל מקום, החל מהסוגים הקלים כדוגמת קנאביס ועד לקשים ביותר. הטענה הרווחת בקרב המשתמשים היא כי הסמים אינם מזיקים, אלא בסך הכל משפיעים על מצב רוחם. טענה זו ניתנת לסתירה באמצעות שימוש בסקרי הלמ"ס אשר מעידים על עליה בתאונות דרכים כתוצאה משימוש בסמים בקרב הנהגים.
נהגים רבים בוחרים לנהוג לאחר צריכת סמים מסוכנים, שימוש זה בעת הנהיגה עלול להוות סכנה בידיוק כמו לאחר שתיית אלכוהול, מעבר לעובדה שהפעולה עשויה לסכן את חייו של הנהג ואת חייהם של יתר משתמשי הדרכים, על הנהג לדעת כי ייתכן ויאלץ להיפרד מרישיון הנהיגה שלו לפרק זמן ארוך.

נהיגה תחת השפעת סמים

מהם הצעדים שניתן לנקוט בכדי להימנע מנהיגה תחת השפעת סמים? מהן השלכותיה של העבירה והאם יש הבדל בין סוגי הסמים השונים?

 

סמים, מהי ההגדרה?

לפי פקודת הסמים המסוכנים, קיימת רשימה בה נמצאים כל החומרים האסורים העונים על ההגדרה של "סם". חשוב לדעת כי פקודת התעבורה לא מבחינה בין סוגי הסמים וחומרתם, זאת אמרת אין כל חשיבות האם הנהג צרך סם קל כמו קנאביס וחשיש, או שמא השתמש בסמים קשים כדוגמת הרואין וקוקאין. מבחינת הפקודה, אין כל שוני בעניין חומרת העבירה מכיוון שבאופן כללי שימוש בסמים גורם לשינוי במצב התודעה. לאור האמור, כל נהג שמשתמש בסמים מהווה סיכון בנהיגתו.

 

מה קובע החוק בעניין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים

בעניין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים נקבע בחוק חזקה אשר לפיה כל נהג שיימצא עם שרידים של סם בדמו (כמות מזערית) דינו כדין נהג הנוהג תחת השפעת חומרים משכרים (סמים), ללא כל התייחסות לריכוז הכמות בדמו, בשונה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול.
שימו לב – ייתכן כי הנהג הנאשם צרך סמים מס' ימים או שבועות טרם עלייתו על ההגה, אך עדיין יואשם בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים. במקרה זה, על הנהג חלה החובה להוכיח כי אין קשר בין יכולתו התקינה לנהוג לבין הימצאותם של שרידי הסם בגופו.

בעת ביצוע עבירת נהיגה בשכרות, מה ההבדל בין צריכת אלכוהול לסמים?

כפי שצוין, ייחודה של עבירת הנהיגה תחת השפעת סמים היא כי כל נהג שיימצאו בגופו שרידים של סם ולו הבודדים ביותר, ייחשב כנוהג תחת השפעת סמים גם אם חלפו מספר ימים מיום הצריכה. לעומת זאת, נהג שעלה על ההגה תחת השפעת אלכוהול ייחשב לפי החוק כנוהג בשכרות רק אם יימצא בגופו ריכוז של אלכוהול בדם (לליטר) מעל 240 מיקרוגם אלכוהול.
למה חשוב לנו להבין את הנתון הנוכחי? הדבר נובע מכך ששרידי סם עלולים להישאר בדמו של הנהג לפרק זמן העומד על שלושה שבועות מיום השימוש, לכן גם אם חלפו מספר ימים מיום השימוש של הנהג, עדיין יהיה ניתן לאתר שרידים בדמו. לאור האמור, ייחשב הנהג כמבצע של עבירת נהיגה תחת השפעת סמים.
עד שנת 2005 (טרם תיקון הפקודה), בכדי להרשיע את הנהג החשוב בביצוע העבירה, היה על התביעה היה להוכיח כי נהיגתו של הנהג הושפעה מצריכת הסמים שנטל, זאת אומרת שנטל ההוכחה היה מוטל על התביעה. כיום לאחר שתוקנה הפקודה, התהפך הדבר – זאת אומרת, נטל ההוכחה מוטל על הנהג. אין התביעה צריכה להוכיח את השפעת הסמים על נהיגתו של הנהג אלא הנהג יצטרך להוכיח כי הסם לא השפיע על נהיגתו.
ניתן לראות כי תיקון הפקודה החמיר עם אותם הנהגים, וזאת בכדי להגביר את ההרתעה לנהגים אלו ולהשפיע באופן מהותי על הסדר בכבישים.

נמצאתם נוהגים תחת השפעת סמים? להלן למדריך המלא בעניין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים 

האם רשאי השוטר לדרוש מכל נהג לבצע בדיקת סמים?

בשונה מבדיקת אלכוהול אותה רשאי השוטר לדרוש מן הנהגים בכל עת, בדיקת סמים תדרש רק כאשר מתקיים לשוטר חשד סביר בעניין ביצוע העבירה. עד היום (נכון ליוני 2021) השוטר רשאי לדרוש דגימת דם או שתן בכדי לאתר סמים בגופו של הנהג רק אם קיים אצלו חשד סביר לכך.
שימו לב, בשנים האחרונות משטרת ישראל עבדה רבות בכדי לאכפוף את בעיית הנהיגה תחת השפעת סמים, מכתבה רישמית שפורסמה ניתן לומר כי בקרוב תתחיל המשטרה בביצוע בדיקות סמים מהירות על ידי מכשיר ששמו טרם ידוע. השמות שנזכרו במהלך השנים הינם: "הינשוף החדש", "הינשוף הירוק", "ינשוף הקנאביס" ועוד.

כיצד תתבצע הבדיקה החדשה לאיתור סמים?

בדיקת איתור הסמים החדשה "הינשוף החדש", תיעשה באמצעות דגימת רוק. מכיוון שמדובר בבדיקה לא חודרנית (להבדיל מלקיחת דם או שתן), לא יצטרך השוטר חשד סביר בכדי לבצע את הבדיקה לנהגים, אלא ניתן לבצעה באופן ספונטני.
בשלב זה טרם ידוע לנו מטעם המשטרה, האם קיים טווח זמנים בעניין השימוש האסור לפני העלייה על ההגה

 

אלו סמים ניתן לאתר בגופו של הנהג באמצעות המכשיר החדש?

ערכת הסמים החדשה – "הינשוף הירוק", יכולה לאתר עשרות סוגים של סמים בגופו של הנהג, לרבות:

 • אקסטזי
 • קוקאין
 • קנאביס
 • הרואין
 • מורפיום

לפי פרסומים, ערכת איתור הסמים תחשוף את התוצאה בשטח, תוך עשר דקות בלבד מרגע ביצוע הבדיקה. נוסיף ונאמר כי, מהימנות בדיקת הסמים עומדת על 95%.

 

נהג שיימצא תחת השפעת סם בנשיפון החדש, האם התוצאה קבילה בבית המשפט?

במקרה שבו תוצאת הבדיקה של הינשוף החדש תראה כי אכן קיימים שרידי סמים בגופכם, תדרשו לאחר מכן בביצוע בדיקת דם או שתן.
מטרת בדיקת הדם/שתן, היא לאמת את היותו הנהג מצוי תחת השפעת סמים. במקרה שבו אומת הדבר, אתם צפויים לקבלת כתב אישום שבגינו עשוי להישלל רישיון הנהיגה שלכם ולסנקציות נוספות

 

האם מותר לנהג לסרב להוראת המשטרה בביצוע בדיקת שתן או דם?

סירוב = הודאה באשמה.
אינכם רשאים לסרב למתן בדיקת שתן או דם, אם תבחרו לסרב לביצוע הפעולה, משמע שבחרתם להודות באשמה ועל כן יוגש נגדכם כתב אישום חמור בין נהיגה תחת השפעת סמים.
על התביעה להוכיח כי קיים חשד סביר לנהיגתו של הנהג תחת השפעת סמים ובנוסף כי הוסבר לו בידי השוטר את משמעות הסירוב לעניין ביצוע הבדיקה.
לאור האמור, בית משפט רשאי להרשיע נהגים בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים למרות הסירוב ואף לגזור עליהם את עונש המינימום של פסילת רישיון העומד על שנתיים

 

אם נתפסתי נוהג תחת השפעת סמים, מדוע יוחס לי כתב אישום בגין נהיגה בשכרות?

לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה, נקבעה רשימה מי ייחשב כ – "שיכור" בעיניי החוק, להלן הקריטריונים

נהיגה בשכרות – לפי סעיף 64: נטל ההוכחה:
נהג ששותה משקה משכר בעת הנהיגה או כאשר הוא ממונה על הרכב. על הנהג נטל ההוכחה בעניין סתירת החזקה. זאת אומרת, הנהג צריך להוכיח כי נהיגתו לא הושפעה מחומרים משכרים (אלכוהול או סמים). נטל ההוכחה יהיה תקף לכל אחד מן הסעיפים הבאים.
נהג שצוי בגופו סם מסוכן או לחילופין תוצרי חילוף חומרים של סמים מסוכנים.
נהג שמצוי בגופו ריכוז אלכוהול גבוה מן הקביעה של שר התחבורה.
נהג שנתון תחת השפעת חומרים בשכרים (אלכוהול או סמים) וכי נמצא לגביו בבדיקת דם במעבדה ריכוז אלכוהול גבוה מן הסף המותר לפי התקנות.

מכיוון שמדובר בשני חומרים אשר משנים את תודעה, כתב האישום בגין העבירה יהיה זהה כדוגמת "עבירת נהיגה בשכרות". בנוסף, כפי שצוין נטל ההוכחה הוא על הנהג בלבד וזאת בכדי להרתיע נהגים מביצוע העבירה.

עד תיקון הפקודה נאלצה התביעה להתמודד עם נטל זה, ומכיוון שהיה קושי בהוכחת הקשר בין השפעת הסם לנהיגתו של הנהג נסגרו תיקים ללא כל הרשעה. לאור האמור, נהג שיימצא כנוהג תחת השפעת סם יצטרך להוכיח כי אין כל קשר בין נהיגתו לבין צריכת הסם

 

חשיבות עורך דין תעבורה בתיקי נהיגה תחת השפעת סמים

עורך דין מיומן הבקיא בדיני התעבורה, יבחן עבורכם בצורה הטובה ביותר את כלל התהליך שהתרחש החל מהבדיקות הראשוניות ועד לדגימות שנלקחו. עוד יבדוק עורך דין תעבורה האם השוטר הקפיד על ביצוע כלל הנהלים השונים והאם אכן ניתן להוכיח כי היה קיים מעל לספק סביר שהנהג ברכב היה תחת השפעת סמים.
לאור האמור, אם הוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סם, כדאי להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין תעבורה המנוסה בתחום וזאת בכדי לסדר עבורכם את ההגנה המשפטית ההולמת ביותר שניתן.

 

מהו חיפוש לא חוקי של סמים בקרב נהגים?

על מנת שקיום בדיקת הסמים יהיה חוקי, צריך להיות קיים לשוטר חשד סביר לקיומם בגופך. אם יוגש נגדך כתב אישום, תצטרך התביעה להראות על קיומו של חשד סביר אצל השוטר טרם הוחלט לבצע את הבדקה לאיתור הסמים.

אם לא תצליח התביעה להוכיח את קיומו של החשד, משמע שבדיקת הדם/שתן/רוק, נעשתה בצורה פסולה, מה שעשוי להביא עבור הנהג הנאשם זיכוי מלא.

 

מי רשאי לבצע בדיקת הדם לנהג הנחשד בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים?

ראשית, בדיקת דם הינה פעולה חודרנית ופולשנית ולכן קיימת עדיפות לקחת מן הנהג בדיקת שתן, אלא אם הנהג הנחשד מחוסר הכרה.

שנית, שוטר לא מוסמך לקחת דגימת דם מן הנהג, לכן דגימת הדם תתבצע בתחנת המשטרה או במרכז רפואי אך ורק בידי גורם רפואי מוסמך.
שימו לב, בדיקת דם לעולם לא תעשה בשטח, אלא רק במקומות המוגדרים לכך וזה בשונה מדגימת רוק או שתן שאכן ניתן לקחת באופן מיידי בידי השוטר (בשמירה על כלל זכויותיו של הנהג).

 

האם קיימות בדיקות נוספות להוכחת נהיגה תחת השפעת סם?

בדומה למבחנים שנעשים לנהגים חשודים בנהיגה בשכרות, כך ניתן לבצע בדיקת מאפיינים גם לנהג החשוד בעבירת נהיגה תחת השפעת סם.
במהלך הבדיקות יבחן הנהג את מידת השפעת הסם בגופכם על כשירותכם לנהיגה, וזאת באמצעות הליכה על קו ישר והנחת האצבע על האף בעיניים עצומות.

כפי שצוין במאמר אין לסרב למתן שתן או לבדיקת דם! אך חשוב לדעת כי לבדיקת המאפיינים שצוינו זה עתה, אתם אכן רשאים לסרב, מאידך אם תבחרו לבצע בדיקות המאפיינים ותכשלו, רשאי בית המשפט להרשיע אתכם בנהיגה תחת השפעת סמים בהסתמך על הכישלון בבדיקה

 

האם ניתן להרשיע נהג בעבירת נהיגה בשכרות על בסיס דגימת רוק ?

כפי שצוין, ייתכן מאוד כי בקרוב תתחיל משטרת ישראל לאכפוף את עבירת נהיגה תחת השפעת סמים באמצעות מכשיר חדש שמאתר סמים בגופו של הנהג על ידי דגימת רוק.
תוצאת דגימת הרוק, היא רק המסוכה הראשונה לביסוס הקיום של החשד הסביר שהתקיים אצל השוטר. לאחר הבדיקה הנוכחית רשאי השוטר לדרוש מן הנהג הנחשד לבצע בדיקת דם או שתן בכדי לאמת את תוצאת דגימת הרוק.
חשוב לדעת כי על מנת להרשיע נהג בביצוע העבירה, קבע המחוקק כי לא מספיק להציג תוצאה של דגימת הרוק, אלא יש להראות בדיקת דם/שתן שמציינות במפורש כי קיימים שרידי סמים בגופו של הנהג.

 

אם אין לשוטר חשד סביר כי הנהג נמצא תחת השפעת סמים, האם ניתן לסרב לביצוע הבדיקה?

מילות המפתח – חשד סביר.
כפי שהוסבר, על מנת לבצע בדיקה לאיתור סמים בגופו של הנהג, חייב השוטר בקיום חשד סביר. אם אין לשוטר חשד סביר כי אתם מצויים תחת השפעת סמים, הוא רשאי לשאול האם אתם מסכימים לביצוע חיפוש על גופכם.

שימו לב, במקרה שבו אין לשוטר חשד סביר הוא מחויב להבהיר לכם כי אתם רשאים לסרב לבדיקה וכי אין סירוב זה ישמש נגדכם. לא מעוניינים לביצוע הבדיקה? סרבו בנימוס וציינו בפני השוטר כפי אתם מעוניינים להמשיך בדרכם

 

אם נתפסתי נוהג תחת השפעת סמים, מה העונש שאני צפוי לקבל?

על מנת לעשות עבורכם סדר בדבר, נחלק את התשובה לשני חלקים: סנקציה שניתנת באופן מיידי (בעת הגשת כתב אישום) ובנוסף, סנקציה שניתנת לנהגים שיורשעו בבתי המשפט בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים.

בעת הגשת כתב האישום: אם הנהג יורשע בעבירת נהיגה תחת
השפעת סמים בבית המשפט :
קצין משטרה רשאי לזמן את הנהג לשימוע,
ולאחר מכן לפסול לו את רישיון הנהיגה ל-
30 ימים באופן מיידי!
הנהג עשוי ליהיות צפוי לסנצקיות הבאות:
⦁        פסילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה של
מינימום שנתיים
⦁        פסילה על תנאי
⦁        מאסר על תנאי
⦁        קנס כספי
קצין משטרה רשאי להורות על השבתת הרכב
לפרק זמן של 30 ימים.-הנהג יצטרך לשלם את עלויות השבתה
בהתאם לנהלי המוסך
אם בית המשפט יבחר לפסול לנהג את
רישיון הנהיגה שלו לפרק זמן העולה על 12
חודשים, הנהג יהיה צפוי לאמצעיי תיקון
נוספים לרבות:⦁ מבחן עיוני (תיאוריה)
⦁ מבחן מעשי (טסט)
⦁ בדיקות במרב"ד – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
נהג שלא יבצע את אמצעיי התיקון שיוטלו
עליו לא יוכל לקבל את רישיון הנהיגה שלו
בחזרה.

לאור חומרת עבירת נהיגה תחת השפעת סמים, מומלץ ואף הכרחי להיוועץ עם עורך דין תעבורה המנוסה בתחום.

אם נתפסתי נוהג תחת השפעת סמים בפעם השנייה, מה הענישה הצפויה לי?

במקרה שבו נתפסת נוהג תחת השפעת סמים פעם נוספת, בתי המשפט יתייחסו לכך בחומרה רבה ועל כן הענישה תתהיה בהתאם.
נהג זה צפוי להיפרד מרישיון הנהיגה שלו לתקופה של ארבע שנים לפחות, ובנוסף ייתכן כי בית משפט יחליט לשלוח את הנהג הנאשם למאסר בפועל.

 

אם יש ברשותי רישיון לקנאביס רפואי, האם אני עדיין חשוף לעבירת נהיגה תחת השפעת סמים?

מדובר בשאלה חשובה, שטרם התקבלה לגביה החלטה חד משמעית. הבעיה נוצרה מכיוון שאין נהלים ברורים לעניין צריכת הסמים טרם הנהיגה, הנהג לא יודע כמה זמן עליו להמתין מרגע הצריכה ועד לשימוש ברכבו.
חשוב לדעת כי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי לא מהווה אישור לנהיגה תחת השפעת סמים, יש לציין כי נושא זה טרם הוסדר בחקיקה (נכון ליוני 2021).
בפסק דין שניתן בבית משפט לתעבורה (פל"א 5064-14-15), ביטל ביהמ"ש כתב אישום שהוגש כנגד נהג המחזיק רישיון לשימוש בקנאביס לאור נכותו, וזאת מחמת הצדק. עוד נאמר, כי עומדות בפני הנהג שתי אפשרויות:

 • הפסקת השימוש בחומר הקנאביס לצורכי טיפול
 • הימנעות טוטאלית מנהיגה

אפשרויות אלו מעמידות את הנהג בפני בחירה כמעט בלתי אפשרית! הרי צריכת הקנאביס נובעת לאור חולי או מכאוב שחש הנהג, ואילו אם ייבחר שלא להסתכן באיבוד רישיון הנהיגה שלו משמע שלא ינהג יותר ובכך מוגבל לו את חופש התנועה שלו. לאור האמור, פסק בית המשפט על זיכוי הנהג מעבירת נהיגה בשכרות תחת השפעת סמים.
שימו לב, אין מדובר בהלכה מחייבת ולכן אין להסתמך על פסק הדין לחייכם האישיים, החלטת בית המשפט נקבעת בצורה שונה בין מקרה למקרה וזאת בהתאם לנסיבות. זכרו כי עד כה אין כל הנחייה ברורה בעניין צריכת קנאביס רפואי לנהיגה, לכן אם יש בידכם רישיון לקנאביס רפואי ונתפסת נוהגים תחת השפעת הסם, אתם עשויים ליהיות חשופים לכתב אישום בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים.

 

כיצד משפיעים הסמים על צורת הנהיגה של הנהג?

סוגי הסמים השונים משפיעים על כישורי הנהיגה לאור פעילותם במוח. ריכזנו עבורכם בטבלה מספר סוגי סמים המוכרים למרביתנו בשמם ונחשוף כעת את השפעתם על צורת הנהיגה:

קבוצת הסם: שם הסם: השפעה על הנהיגה:
סמים מדכאים תרופות שינה/ קנאביס/ מריחואנה ⦁ פגיעה בזמן התגובה

⦁ פגיעה ביכולת הערכת מרחק וזמן

⦁ פגיעה בקואורדינציה  (גלישה בין נתיבים)

סמי הזייה דטורה/ פטריות הזייה/ LSD ⦁ בלבול בתפיסת המציאות

⦁ כיווץ שרירים

⦁ חרדות ופחדים

⦁ קושי בתנועה

סמים מעוררים וממריצים אמפטאמינים/ קוקאין/קראק /אקסטזי ⦁ תוקפנות

⦁ פזיזות בזמן נהיגה

סמים נרקוטיים (משככי כאב) אופיום/ הרואין/ קוק פרסי/ מתדון ⦁ תחושת נמנום

⦁ סחרחורות

⦁ פגיעה בתפקוד הקוגנטיבי (אי יכולת לחשוב)

מחקרים מראים כי נהיגה תחת השפעת חומרים נרקוטים (אופיואדים) מהווה סיכון פי 2 להתרחשות תאונת דרכים. בנוסף, כפי שצוין בטבלה, גם מריחואנה אשר נתפסת כסם קל בעיינינו, משפיעה בצורה שלילת על הנהיגה כדוגמת פגיעה בזמן התגובה של הנהג וזגזוג בין נתיבים.

 

מהו קיום חשד סביר אצל השוטר?

חשד סביר הינו מושג עמום שנתון ורחב שנתון לפרשנותו של השוטר ואף לביקורת מטעם בית המשפט. קיימים מספר גורמים שניתן להסיק מהן חשד סביר, לרבות:

 • הודאה של הנהג בשימוש סמים
 • ריח של סמים מרכבו של הנהג
 • כלים המשמשים לצריכת סמים ברכב
 • מיקומו של הרכב (קיימים מקומות המוכרים כתחנות סמים)
 • מידע שהתקבל אודות הנהג/רכב

כמובן שאין מדובר ברשימה סגורה, וכי ייתכן וקיימים גורמים נוספים שמעוררים את חשדו הסביר של השוטר לעניין ביצוע עבירת נהיגה תחת השפעת סמים.

 

האם צריכת כמות זהה של סמים משפיעה באותו האופן על כלל הנהגים?

קשה מאוד לקבוע האם צריכת סמים בידי הנהגים משפיעה באופן שונה על נהיגתם. בזהה לאלכוהול, השפעת הסמים על הנהג תלויה משתנה בהתאם לגורמים הבאים:

 • משקל
 • מגדר
 • גיל
 • סוג החומר
 • כמות הצריכה

כמו כן, קיימים גורמים נוספים אשר עשויים להשפיע על השפעת החומר על הנהג, לדוגמא: האם הנהג צרך את חומר הסם "נקי" או שמא ערבב אותו עם שתיית אלכוהול? יש לציין כי טרם התקבלה קביעה חד משמעית לגבי הטווח האסור בין צריכת סם לעלייה על ההגה. לאור האמור, נהג שיימצא בגופו שרידי סם יהיה צפוי לקבלת כתב אישום חמור בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים.

 

האם ניתן לאמוד את תאונות הדרכים שהתרחשו כתוצאה מנהיגה תחת השפעת סמים?

נתון זה מאוד קשה למדידה לאור מספר גורמים:

 • אי קיומה של בדיקה אשר מודדת את רמת הסם בגופו של הנהג
 • שרידי הסמים יכולים להישאר בגופו של הנהג עד שלושה שבועות, לכן קשה לקבוע האם תאונת הדרכים התרחשה כתוצאה מהשפעת הסם או שמא מגורם אחר.
 • בדרך כלל, אם נמצא בגופו של הנהג אלכוהול הוא לא יידרש בבדיקת סמים וזה משום שקיים למשטרה מספיק ראיות על מנת להעמידו לדין.
 • במקרה שבו יימצא בגופו של הנהג גם סמים וגם אלכוהול, יהיה קושי רב להבחין מה מבין החומרים השפיע על התרחשות תאונת הדרכים.

לאור האמור, קיים קושי רב לסווג את התרחשות תאונת הדרכים כתוצאה מעבירת נהיגה תחת השפעת סמים.

 

האם נהגים צעירים נוטים יותר לבצע את עבירת נהיגה תחת השפעת סמים?

נהגים צעירים יטו להמעיט בערכם של המצבים המסוכנים לעומת נהגים וותיקים. בדרך כלל נהגים צעירים נוטים יותר להאיץ במהירות הרכב ואף לא לשמור מרחק סביר בין הרכבים. שילוב של חוסר ניסיונם על הכביש יחד עם צריכת סמים, עשויים לגרום לתוצאה קטלנית.

 

כיצד ניתן להימנע מנהיגה תחת השפעת סמים?

נהיגה תחת השפעת סמים מהווה סיכון מוגבר להתרחשות תאונת דרכים בקרב נהגים אלו, לכן מומחים מתחום הבריאות פתחו אסטרטגיות חברתיות שונות בכדי לסייע לאותם נהגים להימנע מנהיגה תחת השפעת סמים:

 • הימנעו ממקומות בהן מוצעים סמים כדוגמת מסיבות לא מאושרות.
 • אם אתם מעוניינים לעשן/לשתות, הקפידו למנות מראש נהג תורן.
 • דונו עם חבריכם על הסכנות המצויות בעת נהיגה בשכרות.

שקלו שימוש בתחבורה ציבורית, אם מתאפשר לכם במקום מגוריכם.
זכרו, בעת עלייתכם להגה תחת השפעת סמים, הינכם מהווים סכנה הן לעצמכם והן למשתמשי הדרך השונים.
אם בכל זאת מצאתם את עצמכם מואשמים בגין עבירת נהיגת תחת השפעת סמים, היוועצו עם עורך דין תעבורה מנוסה בהקדם האפשרי! עו"ד מיומן יוכל לאתר את כלל הכשלים הראייתים בכדי להביא עבורכם את התוצאה הטובה ביותר, החל מהסדר טיעון מקל ועד לזיכוי מלא מן האשמה.

נהיגה תחת השפעת סמים

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
דילוג לתוכן