ontheroads-fb

חישוב פיצויים נזקי גוף

אופן חישוב הפיצויים של נזקי גוף הינו ייחודי ומביא מאפיינים שונים, ובתוך כך ישנן אף מורכבויות נוספות כאשר מדובר בנזקים אשר נגרמו כתוצאה מתאונות דרכים בהם חישוב הפיצויים של נזקי גוף במקרים אחרים. מחד הרבה יותר קל לקבל פיצויים כאשר מדובר בפציעות גוף אך מן הצד השני הסכומים הוגבלו על ידי המחוקק בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים משנת 1975. בהתאם לכך במאמר זה אנו נציג את האופן בו מחשבים את הפיצויים בגין נזקי גוף וכן נתייחס לתוספות הרלוונטיות בכל הנוגע לנזקי גוף שנגרמו מתאונות דרכים.

מהם הקריטריונים לחישוב פיצויים בגין נזקי גוף?

ככלל ישנם מספר משתנים משמעותיים אשר באמצעותם גובה הפיצוי נקבע  בגין נזקי גוף, לרבות:

  • אובדן כושר ההשתכרות של אדם כתוצאה מתאונה
  • כאב וסבל אשר האירוע גרם לניזוק
  • הוצאות כלכליות כתוצאה מן האירוע.

בהתאם לכך במאמר זה אנו נפרט על קריטריונים אלו, נציג כיצד הם מחושבים ומהם החריגים הקיימים, כל אלו ועוד עשויים לאמוד מראש את הפיצויים להם אתם זכאים. במקרה שבו נגרם לכם נזק פיזי בגין תאונת דרכים, אנו ממליצים להיוועץ עם עורך דין תעבורה מיומן בכדי לקבל את הסיוע המקסימלי לקבלת כלל הפיצויים להם אתם זכאים וראויים

כיצד מחושב קריטריון אובדן כושר ההשתכרות של הניזוק?

לא כל בני האדם שווים כאשר מדובר בחישוב פיצויים של נזקי גוף, כאשר הפרמטר המשפיע ביותר על גובה הפיצויים הוא פוטנציאל ההשתכרות של אותו אדם. על מנת להבין מה פוטנציאל ההשתכרות העתידי של אדם כלשהו, בודקים את:

  1. השכר של הניזוק ערב התאונה
  2. המקצוע של אותו אדם
  3. מסלול הקריירה הצפוי לו והשכר אותו היה צפוי לקבל בעתיד בהתאם למסלול זה
  4. מהו השכר הממוצע ככל שהוותק עולה וכדומה.
  5. בהקשר זה מביאים בחשבון גם את מוצאו של האדם, המגדר שלו, מקום מגוריו ומאפיינים אחרים המשפיעים על פוטנציאל ההשתכרות של אותו ניזוק.

כיצד משפיע הנזק בגין התאונה שהתרחשה על פוטנציאל ההשתכרות?

הקריטריון השני המשלים את גודל הפיצוי הוא השפעת הנזק מן האירוע על פוטנציאל ההשתכרות, קרי הפגיעה בכושר ההשתכרות. כלומר מה מידת הפגיעה של אדם, ייתכן כי נזק זהה לאנשים בעלי שכר זהה יהיה שונה, מאחר שהנזק משפיע על עבודות באופן שונה. כך למשל, כבאי אשר נפצע בתאונה וכעת אינו יכול ללכת עוד. מנגד, מורה אשר נפצע באופן זהה אשר יוכל להמשיך לעבוד באופן חלקי יקבל פיצוי נמוך יותר בגין הפגיעה בכושר ההשתכרות, שכן הפגיעה בכושר ההשתכרות הינו קטן יותר.

התחשיב באמצעותו קובעים את הפיצוי נעשה כך:

לקיחת גיל התאונה ובדיקת כמות המשכורות אותן היה צפוי לקבל עד גיל הפרישה. כך למשל, גבר אשר נפצע בגיל 30 צפוי לקבל פיצוי בגין משכורות החל ממגיל 30 ועד גיל 67 שזהו גיל הפרישה לגברים (37 משכורות שנתיות). את כמות המשכורות הצפויה מכפילים בשכר הצפוי אשר הניזוק היה מקבל במידה שהתאונה לא הייתה מתרחשת ומשם מחסירים את השכר אותו יכול הניזוק לקבל לאחר התאונה בתחום זה.

נסביר זאת באמצעות 2 דוגמאות אשר יפשטו סוגיה זאת בעבורם:

  1. שני אנשים בני אותו גיל נפטרו או נפצעו באופן שאינם יכולים לעבוד כתוצאה מתאונת דרכים. בית המשפט קבע כי הם זכאים לפיצוי, וכעת צריך לחשב את גובה הפיצויים. אחד מהשניים הוא איש היי-טק אשר הרוויח 30,000 ₪ בחודש טרם התאונה והיה צפוי להרוויח בהמשך הקריירה שלו כ-40,000 ₪ בממוצע המשכורות שלו עד גיל הפרישה אם לא הייתה תאונה. מנגד האדם השני היה עובד פשוט במפעל והוא הרוויח 5,000 ₪ והיה צפוי בהמשך הקריירה עד גיל הפרישה להרוויח 7,000 ₪. בהתאם לכך,  יכפילו לראשון את השכר הממוצע של 40,000 ₪ בכמות המשכורות אותן היה צפוי לקבל מיום התאונה עד הפרישה ולשני יכפילו את כמות המשכורות עד ליום הפרישה רק ב-7,000 ₪.
  2. שני אנשים בעלי מקצוע זהה, גיל זהה ושכר זהה נפצעו בתאונות שונות, האחד אינו מסוגל לעבוד עוד, בעוד השני מסוגל לעבוד אך להרוויח רק 70% ממשכורתו טרם התאונה. בהתאם לכך, הניזוק בתאונה הראשונה יהיה זכאי לשכר מלא עד לגיל הפרישה בעוד הניזוק השני יהיה לזכאי ל-30% מהשכר הצפוי עד לפרישה, כלומר השלמת השכר שבין השכר אותו הוא יכול לקבל לבין השכר אותו היה מקבל ללא התאונה.

מהו החריג אשר משפיע על חישוב אובדן כושר ההשתכרות?

חשוב לדעת כי ישנו חריג לאופן חישוב זה לאובדן כושר ההשתכרות וזהו כאשר מדובר בקטינים. במקרים מסוג זה בית המשפט העליון קבע בפסק הדין ע"א 10064/02 מגדל נגד אבו חנא, כי אין בודקים את פוטנציאל ההשתכרות של קטינים. כלומר אסור להגיד שילד ערבי או ילדה ירוויחו פחות מילד יהודי, וכן לא ישוו בין ילד אשר היה בחמש יחידות מתמטיקה או בכיתת מחוננים לבין ילד אשר נשר מן הלימודים. כאשר הנפגע הוא קטין, השכר באמצעותו מחשבים את השכר של הילד הניזוק, הוא השכר הממוצע במשק.

מהי מגבלת סכום הפיצויים בגין אובדן שכר בתאונות דרכים

על אף החישוב שהצגנו במקרים של נזקי גוף על אובדן כושר ההשתכרות, יש מגבלות המוטלות בקבלת הפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים אשר אינן קיימות בתביעות מקבילות בגין נזקי גוף. כאשר המגבלה המרכזית היא המגבלה על סכום הפיצוי בגין אובדן כושר השתכרות.

בתביעות רגילות בגין נזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות כאשר יש אובדן השתכרות ניתן לתבוע סכום זהה לאובדן הצפוי. כך למשל אם אדם לא יכול היה לעבוד במשך שנה שלמה, והוא הרוויח מאה אלף ₪ בחודש, הוא יכול לתבוע סכום של 1.2 מיליון ₪ בעבור אובדן כושר השתכרות.

לעומת זאת בתביעות תחת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ישנה מגבלה על גובה הפיצוי בגין כושר השתכרות לפיה לא יינתן פיצוי של יותר מפי 3 מהשכר הממוצע במשק. כלומר נכון ל-2021, השכר הממוצע במשק הוא 10,551 ₪ ובהתאם לכך גובה הפיצוי בגין אובדן כושר השתכרות יכול להיות עד פי 3 מסכום זה, והוא לא יוכל לדרוש סכום גבוה יותר.

מנגד, חשוב לדעת כי יש לכם את הזכאות לדרוש סכומים אשר ישולמו לכם מראש עוד טרם הכרעת הדין, לצורך הטיפולים הרפואיים וצרכי מחייתו אשר יקוזזו בעת מתן פסק הדין.

האם משתנה פרמטר הפיצויים כאשר נגרמה לאדם נכות בגין התאונה?

פרמטר משמעותי לקביעת מתן פיצוי, כפי שניתן להבין מן התחשיב שתואר בחלק הקודם, היא דרגת הנכות של אדם. בהתאם לכך יש צורך לצרף חוות דעת רפואית הקובעת את דרגת הנכות של אדם. דרגת הנכות נקבעת על ידי  אנשי מקצוע רפואיים המתמחים בנזק הרלבנטי, בחוות דעת ישנה התייחסות באחוזים לגובה הנזק. כאמור על מנת לאמוד את אובדן כושר ההשתכרות מביאים לידי ביטוי את מכלול הנזקים אשר נגרמו לאותו אדם וכפועל יוצא את ההשלכות אשר נגרמו על חייו. לכן חשוב לצרף חוות דעת רפואית אשר תיתן ביטוי למכלול הנזקים אשר נגרמו לניזוק.

בהקשר זה, חשוב לדעת כי במידה והניזוק מקבל הערכה מהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי על דרגת הנכות שלו כתוצאה מתאונת הדרכים הוא אינו זקוק לחוות דעת רפואית נוספת, אלא יכול לעשות שימוש בזו שניתנה על ידי הביטוח הלאומי.

כיצד הקריטריון של כאב וסבל בא לידי ביטוי בחישוב פיצויים נזקי גוף?

בנוסף לאובדן השכר הצפוי, אדם אשר נפגע וזכאי לנזיקין אף זכאי לעיתים גם לפיצויים בגין כאב וסבל. על מנת לאמוד זאת מביאים לידי ביטוי השפעות נפשיות של התאונה על הנפגע, אובדן היכולת להנות מדברים שונים המשמעותיים בעבורו, גילו של הנפגע, ניתוחים אשר היה צריך לעבור כתוצאה מן הפגיעה, ימי אשפוז בהם נכפה עליו להיות בבית החולים, פגיעות אסתטיות, נזקים ארוכי טווח וכן השפעות על חייו ומצבו האישי של הנפגע.

בתוך כך, חשוב להביא לידי ביטוי בתביעת הפיצויים את כל הנדבכים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע בקבלת הפיצוי לו אתם זכאים ולהעלות בפני עורך הדין שלכם השפעות אפשריות על מנת שיוכל לאמוד את גובה הנזק ולדרוש בהתאם בכתב התביעה ולא לתת לנזק שנגרם לכם ליפול בין הכיסאות.

האם הוצאות כספיות בעקבות הנזק שנגרם לנפגע באים לידי ביטוי בחישוב פיצויים נזקי גוף?

הקריטריון הנוסף אשר חשוב להביא בחשבון הוא – הוצאותיו של האדם כתוצאה מן הנזקים אשר נגרמו לו. כך למשל הניזוק יהיה זכאי לפיצויים בגין ההוצאות הרפואיות לרופאים מומחים, התאמות אשר היה צריך לבצע בשל מגבלות פיזיות כמו למשל התאמת ביתו או רכבו לצרכיו החדשים, הוצאות בגין סיעוד כמו מטפלים צמודים וכדומה.

בנוסף להוצאות הללו, לעיתים קרובות יש גם השלכות כלכליות לקרובים אשר היו צריכים ללוות את המטופל בזמן השיקום הרפואי, כמו אובדן ימי עבודה, נסיעות ועוד. חשוב להביא הוצאות והפסדים אלו לידי ביטוי בכתב התביעה על מנת שגם הקרובים אשר סייעו יקבלו פיצוי בגין כך.

בהקשר זה חשוב לעקוב אחר הוצאות קיימות וכן על הוצאות עתידיות אשר אתם עתידים להצטרך בגין הטיפול ולהוסיף סכומים אלו לדרישת הפיצויים לה אתם זכאים.

חישוב פיצויים נזקי גוף

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
דילוג לתוכן