ontheroads-fb

תאונת דרכים בדרך לעבודה

תאונת דרכים בדרך לעבודה לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, היא תאונה שעשויה להתרחש בעת דרכנו למשמרת ועד לשובנו הביתה בנוסף, כל פעילות הקשורה למקום העבודה, תחשב גם היא לתאונת עבודה. לאור האמור, סיווג התאונה כתאונת דרכים בדרך לעבודה עשויה לזכות אותכם בפיצויים. מהם זכויותיכם, כיצד מגישים בקשה לפיצויים, ומהו אומדן הפיצויים? כל זה ועוד במאמר.

 

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה בעת ביצוע העבודה ובנוסף כוללת גם תאונות שאירעו בדרך אליה וביציאה ממנה (בתנאים מוגדרים).
תאונות דרכים עשויות להיות מוכרות כתאונות עבודה, כאשר הדגש הוא על עת התרחשות התאונה (גם אירוע לבבי/מוחי עשוי להיות מוכר כתאונת עבודה אם הוא נגרם בסמוך לפעילות בעבודה)

 

בדרכי לעבודה נפצעתי בתאונת דרכים, האם מדובר בתאונת עבודה?

מרבית האנשים אינם מודעים לעובדה כי תאונת עבודה מכלילה בהגדרתה גם תאונות שאירעו מחוץ למקום עבודתם, וזה כאשר מתקיים קשר בין הפעילות שבוצעה לבין התאונה. על מנת להבין מה נכלל בהגדרת תאונת עבודה נציג לפניכם מספר דוגמאות להמחשה:

  • בעת דרכו של יוסי למקום עבודתו התרחשה תאונת דרכים עם רכבו שבמהלכה הוא נפצע. התאונה הוכרה כתאונת עבודה.
  • דנה יצאה במהלך עבודתה להפסקת צהריים, כאשר בדרכה למסעדה נפגעה בתאונת דרכים. התאונה הוכרה כתאונת עבודה.
  • טרם הגעתה של אריאלה לביתה בתום המשמרת, התרחשה תאונה שבה היא נחבלה קשות. התאונה הוכרה כתאונת עבודה.

לאור האמור, תאונת דרכים שבוצעה בעת פעילות העוסקת באופן ישיר או עקיף למקום עבודתכם, לרבות: הגעה לעבודה או יציאה ממנה, הפסקת אוכל ועוד, עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה.

 

מתי לא תוכר תאונת דרכים כתאונת עבודה?

כאשר מתנתק הקשר בין העבודה לתאונת הדרכים, לא יהיה ניתן להכיר במתרחש כתאונת עבודה. להלן מספר דוגמאות להמחשה בעניין ניתוק הקשר:

  • לאחר סיום עבודתה עצרה נועה לקניות. טרם הספיקה לשוב לביתה אירעה תאונת דרכים שבה היא נחבלה. לא יהיה ניתן להכיר בתאונה כתאונת עבודה.
  • כאשר יצא אופיר ממקום עבודתו, התבשר על מסיבה בעירו. בדרך למסיבה התנגש רכבו באחר וכתוצאה מכך נחבל קשות. התאונה לא תוכר כתאונת עבודה.

זאת אומרת בתאונת דרכים, כאשר הסטייה היא משמעותית בד"כ ינותק הקשר ולא תוכר התאונה שהתרחשה כתאונת עבודה. לעומת זאת, במקרים בהם הסטייה הייתה קלה (עצירה לאיסוף קבוע כמו: לקיחת הילד מהגן) לא ינותק הקשר וכי אכן יהיה ניתן להכיר בתאונה כתאונת עבודה.לעוד בנושא, ניתן למצוא במדריך המלא אודות תאונת דרכים בדרך לעבודה.

 

מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בתאונות דרכים שאירעו בדרך לעבודה?

כאשר בתי המשפט דנים בתביעות בעניין תאונות דרכים בדרך לעבודה, עליהם לבדוק:
האם העובד שינה את מסלול נתיבו?
האם העובד ביצע עצירה בעלת השתהות חריגה?
האם תאונת הדרכים התרחשה בסמוך להגעתו/יציאתו של העובד מהעובדה?

ניתן להסיק כי כאשר העובד מבצע מסלול ישיר ללא כל שהייה מיותרת ממקום עבודתו לביתו, אכן יטה בית המשפט להכיר בתאונת הדרכים כתאונת עבודה. אך אם בוצעו על ידי העובד עצירות לא רלוונטיות (קניות בסופר, בילוי במסיבה וכ"ו) לא יכיר בית המשפט בסיווג התאונה כתאונת עבודה.

שימו לב כי סיווג העבירה כתאונת עבודה, חשוב לעניין קבלת הפיצויים.

 

נפצעתי בתאונת דרכים בדרכי לעבודה, כמה פיצויים אקבל?

אם נמצאת זכאי לפיצויים מביטוח לאומי, הינך צפוי לקבלת קצבת דמי פגיעה כפיצוי ראשוני. קצבת הפגיעה לא אחידה בסכומה, אלא מחושבת באופן פרטני כך : 75% ממוצע שכרו של הנפגע בשלושה חודשים אחרונים טרם פציעתו, למשך 90 ימים בלבד.

בנוסף, אם יש בידייך אסמכתאות רפואיות לעניין מצבך הפיזי, אתה רשאי לבקש הכרה בנכות שלך בעקבות התאונה שהתרחשה. ההליך הצפוי הוא:

  • בחינה רפואית של הוועדה הרפואית לעניין ההכרה בנכות.
  • אם הוחלט להכיר בנכות, תינתן להחלטה לעניין האחוזים.
  • מעל 20% נכות, זכאי הנתבע להחזרים עבור הוצאות רפואיות, קצבאות חודשיות ואף הקדמת גיל פרישתו.

שימו לב, מלבד זכאות הפיצויים מביטוח לאומי, רשאי הנפגע לתבוע את חברת הביטוח לפיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

 

נפצעתי בתאונת דרכים בדרכי לעבודה, מה החלק של המעסיק שלי בתביעה?

למעסיק אין אחריות לעצם התאונה (לא עקיפה ולא ישירה) וזאת למרות שהעובד היה בדרכו לעבודה, לכן לא ניתן לתבוע את המעסיק בגין תאונת הדרכים. יחד עם זאת, ניתן לתבוע את חברת ביטוח החובה של הרכב בכדי לקבל החזרים כספיים בגין הנזק שנגרם.

 

מהי החשיבות בסיווג תאונת דרכים כתאונה עבודה?

לפי חוק (במדינת ישראל), עובד שנפצע במקום עבודתו זכאי לפיצויים כספיים מטעם ביטוח לאומי. לכן, אם תאונת הדרכים התרחשה בעודכם נוסעים ממקום העבודה לביתכם ונהפכו, תוכלו להיות זכאים לקבלת פיצויים מביטוח לאומי.

 

את מי עלי לתבוע לאחר מעורבותי בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה?

בעת התרחשות תאונת עבודה עליך לתבוע שני גופים עיקריים:
ביטוח לאומי.
חברת הביטוח של הרכב.
לידיעתך, אין חשיבות באיזה כלי רכב אירעה התאונה: פרטי או שמא מטעם המעסיק. בנוסף כפי שצוין קודם לכן במאמר, אם חומרת הפגיעה שלך מהווה קבלת אחוזי נכות, אתה זכאי לקבל בנוסף לתביעתך בביטוח לאומי גם קצבאות חודשיות.

 

האם תשלומי הפיצויים מוכפלים כיוון שיש שני גופים שנתבעים?

לפי החוק, תשלום הפיצויים יהיה משלים ולא מוכפל.
בעת תביעת הפיצויים, ניתן לראות כי הסכום שמתקבל מביטוח לאומי מהווה רק חלק מן התביעה, יתר הפיצויים ישולמו על ידי חברת הביטוח. נוסיף ונאמר כי, ביטוח לאומי בעת הצורך רשאי לתבוע את חברת הביטוח שלכם בגין הסכום הכספי שהוא נדרש לשלם למבוטח בעצמו.
שימו לב, אם תאונת הדרכים התרחשה ברכבו הפרטי של הנפגע, קיים תמריץ המעוגן בחוק שעשוי לסייע לנפגעים לקבל סכומי פיצויים מוגדלים. אם התובע מודיע לביטוח לאומי על החלטתו לתבוע את חברת הביטוח תביעה אזרחית, באופן אוטומטי יועבר לידיו 25% מהסכום אשר ייפסק לטובתו בתביעה, ללא קשר לסכום שקיבל עד השלב הנוכחי מביטוח לאומי. לסיכומו של דבר, אם יחליט התובע לעשות כך, יזכה בפיצויים הגבוהים מן הנזק שנקבע מלכתחילה.

 

בדרכי לעבודה נחבלתי בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה, האם יש חשיבות לתזמון מועד התביעות?

בהחלט! תזמון מועד התביעות עשוי להשפיע בצורה ישירה על גובה הפיצויים שייפסק לך בגין תאונת העבודה.
אז איך זה בעצם עובד?
אם תחליט לפנות קודם כל לביטוח לאומי, קביעת אחוזי הנכות שיקבעו לך תהווה ראייה ממשית לתביעתך האזרחית כנגד חברת הביטוח בעניין מצבך, ללא הטלת ספק בנתון זה. זאת אומרת, אם יוחלט ע"י הוועדה הרפואית לפסוק לך 25% נכות, בדרך כלל לא יהיה ניתן לערער על הנתון מטה או מעלה.
מנגד, אם תחליט קודם כל לתבוע את חברת הביטוח שלך, בית המשפט עשוי למנות מטעמו מומחה שיקבע את חומרת הפגיעה והזכאות בגינה לעניין גובה הפיצויים.
ההחלטה היכן לתבוע קודם, היא שאלה אישית שעל כל אחד לשאול זאת את עצמו. אם חומרת הפציעה היא מהותית ומלווה באחוזי נכות גבוהים, כך תתחזק התביעה האזרחית אל מול חברת הביטוח. לעומת זאת, אם חומרת הפציעה עלולה להחליש את טיעונכם מול חברת הביטוח הימנעו מלגשת קודם לכן לביטוח לאומי.
לידיעתכם, זכאותכם לקבלת פיצויים מביטוח לאומי עומדת עבורכם לשנה אחת בלבד ממועד התאונה. בתום השנה אתם מסתכנים באי מימוש זכויותיכם ובאובדן דמי הפיצויים.

 

תאונות דרכים בדרך לעבודה – לסיכום

תאונת דרכים שאירעה במהלך בואכם או שובכם ממקום העבודה, עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה ולזקוף עבורכם פיצויים בגין כך. את התביעה לקבלת פיצויים יש להגיש לשני גופים: 1. ביטוח לאומי 2. חברת ביטוח הרכב. יחד עם זאת, קיימת חשיבות מרבית לתזמון מועדי התביעות (לאיזה גוף להגיש קודם לכן). סדר נכון עשוי לקבוע במידה רבה את סכום הפיצויים לו זכאי הנפגע. בכל אחד מן השלבים, חשוב להציג אסמכתאות רפואיות המעידות על מצבכם הבריאותי עוד מראשית הפציעה, בנוסף עליכם להחתים את המעסיק שלכם על טפסים הרלוונטיים לתביעתכם. מומלץ להיוועץ עם עורך דין תאונות דרכים מנוסה מהר ככל הניתן.

 

חשיבות עורך דין תעבורה לתאונות דרכים

מכיוון שמדובר בהתעסקות מול גוף גדול ומסורבל כדוגמת ביטוח לאומי, ואף התעסקות מול חברות הביטוח שאינן ששות לשלם פיצויים, קיימת חשיבות מרבית לסיוע באמצעות עורך דין תעבורה לתאונות דרכים המנוסה בתחומו.
עורך הדין לתאונות דרכים ידע לכוון אותכם בסדר הנכון להגשת התביעות (בהתאם למצבכם הבריאותי) ובכך למקסם עבורכם את הפיצויים המגיעים לכם.

 

תאונת דרכים בדרך לעבודה

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
דילוג לתוכן