ontheroads-fb

נהיגה בשלילה או בזמן פסילה

נהג שהורשע בביצוע עבירת תעבורה ונפסק לגביו עונש של שלילת רישיון הנהיגה שלו לפרק זמן מוגדר, ובתוך זמן הפסילה הוא בוחר במודע לעלות על הרכב ולנהוג, מבצע עבירה חמורה! לאור חומרתה הרבה, בית המשפט נוטה להטיל עונש חמור ומרתיע.
נהיגה בזמן פסילה הינה עבירת תנועה חמורה החושפת את הנהג הנאשם לעונש מאסר בפועל של עד 3 שנים. בתי המשפט נוטים להחמיר עם נהגים אלו מתוך הנחה כי שלילת רישיון הנהיגה של הנהג נעשתה בכדי לשמור ולהגן על משתמשי הדרך השונים, לכן אי ציות להחלטת המחוקק מהווה זלזול במערכת המשפט.
מתי יואשם נהג בביצוע עבירת הנהיגה בזמן פסילה? מהי חומרת העבירה ומה העונש בגינה? לכל התשובות, במאמר המלא.


הגדרת נהיגה בפסילה

לפי תקנה 67 בתקנות התעבורה, נהיגה בזמן פסילה מתייחסת לנהג שנמסר לו על פסילתו מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה כאשר הפסילה עדיין בתוקפה, הוא נוהג ברכב למרות שנהיגתו אסורה לפי הפקודה הנ"ל. יש לציין כי, נהיגה בזמן פסילה נתפסת כאחת מן עבירות התעבורה הנפוצות ביותר בכבישי ישראל.

נהיגה בזמן פסילה מוגדרת בתקנת התעבורה מס' 67 כך:

 • נהג שהודע לו על פסילתו מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, כל עוד הפסילה בתוקף והוא נוהג ברכב שנהיגתו ללא רישיון אסורה בהתאם לפקודה זו.
 • מי שנמצא נוהג בניגוד לתנאים שהתווספו לרישיון הנהיגה שלו (כל עוד הם בתוקף).
 • נהג שעודכן בעניין פסילת רישיון הרכב שלו, כאשר הפסילה בתוקף והוא משתמש באותו הרכב או לחילופין מרשה להשתמש בו.
 • אדם שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב למרות הודעת האיסור לעניין השימוש או צו איסור השימוש.

חשוב לדעת כי הגדרת נהיגה בזמן פסילה היא רחבה ואף כוללת לא רק את האדם שנהג פיזית ברכב.


כיצד ניתן להוכיח מודעת לנהיגה בזמן פסילה?

על מנת להוכיח מודעות לנהיגה בפסילה, יש לעשות זאת בשלוש דרכים עיקריות:

 • אם הנהג נכח פיזית במשפט או בשימוש שבו נפסק להטיל עליו את הפסילה.
 • במקרים בהם הנהג הפקיד את רישיון הנהיגה שלו במשרד הרישוי, בבית המשפט או במשטרה.
 • כאשר נשלחה הודעה לנהג בדבר דואר רשום בעניין הפסילה.

 

מי רשאי לפסול לנהג את רישיון הנהיגה שלו?

פסילת רישיון הנהיגה נעשית באחת משלושת הרשויות הבאות:

 • משטרת ישראל.
 • משרד הרישוי.
 • בית המשפט.

כל אחת מן הרשויות הנ"ל רשאי לפסול לנהג את רישיון הנהיגה שלו בהתאם לסמכותם המקצועית.
משטרת ישראל – רשאית לפסול פסילה מנהלית את רישיון הנהיגה של נהג הנחשד בביצוע עבירת תעבורה חמורה כדוגמת נהיגה בשכרות, או מעורבות בתאונת דרכים.

משרד הרישוי – רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של נהג מועד אשר ביצע עבירות תעבורה רבות שבגינן צבר למעלה מ36 נקודות.

בית המשפט – רשאי לפסול לנהג את רישיון הנהיגה בעת התייצבותו לדין לאור עבירת תעבורה חמורה.

 

נהגים רבים לא מודעים להיותם בפסילה, מה ניתן לעשות כדי למנוע נהיגה בזמן שלילה?

רישיון הנהיגה עשוי להיפסל באחת מהרשויות הבאות:

 • משרד הרישוי
 • בית המשפט
 • משטרת ישראל

גופים אלו רשאים לפסול לנהג את רישיון נהיגתו מכוח סמכותם. בעת השלילה, על הנהג להפקיד את רישיון הנהיגה בצמוד למתן ההחלטה, שמא לא ימנו עבורו ימי הפסילה. כאשר אין בידי הנהג את כרטיס הפלסטיק של רישיון הנהיגה (במקרה של אובדן/גניבה/אי תוקף) חלה עליו החובה למלא תצהיר "הפקדת רישיון" בהתאם לגוף ששלל את רישיונו, ולהפקיד את התצהיר בהקדם האפשרי. נהג שלא ייבצע את הפקדת הרישיון/התצהיר, יהיה נותר פסול, ועל כן לא יוכל לעלות על ההגה.
אנו חוזרים ואומרים, במקרה שבו ניתנה החלטה בעניין שלילת רישיון הנהיגה שלכם, חלה עליכם החובה להפקיד את רישיון הנהיגה בצמוד למתן ההחלטה. אם לא ידעתם זאת, ובחרתם לנהוג בתום ימי הפסילה, תחשבו כמבצעיי עבירת נהיגה בזמן שלילה. זכרו להפקיד את רישיון הנהיגה או את ההצהרה שציינו קודם לכן בכדי שיוכלו להימנות עבורכם ימי הפסילה כחוק.


מהי הענישה בגין עבירת נהיגה בזמן שלילה

נהג שרישיונו נשלל מסיבה כזאת או אחרת, ונמצא נוהג בזמן תקופת הפסילה, לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה, דינו עונש של שלוש שנות מאסר ובנוסף, מינימום פסילת רישיון הנהיגה לשנתיים. בית המשפט נוטה להחמיר עם הנהגים הללו למען "יראו ויראו", מטרתם להראות כי כל אדם שמזלזל בחוק עשוי למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח. בנוסף, בצירוף לפסילה ולמאסר, הנהג הנאשם יהיה צפוי לקבלת קנס כספי. חשוב לדעת כי במקרים בהם הנהג הנאשם בעבירת נהיגה בפסילה יימצא כי נהג ללא כל ביטוח, הוא עשוי לקבל תביעה בסכומי עתק.

בנוסף, הרשעה בעבירת נהיגה בזמן שלילה בעלת השלכות נוספות מטעם משרד הרישוי. בתום ריצוי כל העונשים אותם קיבל הנהג מבית המשפט, יידרש לבצע אמצעי תיקונים נוספים בכדי שיוכל להשיב את רישיונו בחזרה כדוגמת, קורסי נהיגה, מבחן עיוני, מבחן מעשי, מבדקים על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכיוצ"ב. 

 

מהי חומרת עבירת נהיגה בזמן פסילה?

בתי המשפט לתעבורה מתייחסים בחומרה רבה כלפי נהגים אשר ביצעו את עבירת הנהיגה בזמן פסילה ועל כן הענישה הינה בהתאם. השיקולים אשר מנחים את בית המשפט לרוב הינם:

 • זלזול במחוקק ובמערכת המשפטית, לאור אי ציות לפסיקה שניתנה.
 • חשש לביטחונם של משתמשי הדרך (נהגים, הולכי רגל וכ"ו).

כפי שצוין, נהיגה שיימצא נוהג בעת תקופת שלילתו, צפוי לעונש מאסר בפועל.


כיצד נאכפת עבירת נהיגה בזמן פסילה?

אכיפת נהיגה בזמן פסילה, נעשית בשתי דרכים עיקריות:

 • יחידת הפסולים- מדובר ביחידה שמופעלת ע"י המשטרה, כאשר מטרתם העיקרית היא לאתר נהגים פסולי רישיון. איתור הנהגים נעשה ע"י קבלת מידע ממקורות מהימנים בעניין זה.
 • בדיקות אקראיות במחסומים המוצבים בידי המשטרה.
 • בעת התרחשות עבירת תעבורה, נבדק כל המידע התעבורתי של מבצע העבירה.

לאור האמור, ניתן לראות כי משטרת ישראל אוכפת את עבירת נהיגה בזמן שלילה בצורה מקיפה בכלל, וממוקדת בפרט.


נהג שביצע עבירת נהיגה בזמן פסילה בפעם הראשונה

לאור העובדה כי מדובר בעבירת תעבורה חמורה, העונש הצפוי לנהג שביצע נהיגה בזמן פסילה בפעם הראשונה יהיה עשוי להכיל : פסילה על תנאי, פסילה בפועל, קנס כספי, ואף מאסר בפועל במקרה בו התרחשה תאונה או שמא התקיים סיכון ממשי למשתמשי הדרך, כתוצאה מנהיגתו של הנהג בזמן שלילה. לאור האמור, עבירת נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה חמורה שבגינה סנקציות קשות ונרחבות ועל כן קיימת חשיבות מרבית להיוועצות עם עורך דין תעבורה מיומן.


האם קיים שוני בענישה בעת ביצוע עבירת נהיגה בשלילה בפעם השנייה?

נהג אשר יואשם בפעם השנייה בחייו בנהיגה בזמן שלילה, יהיה צפוי למעצר בפועל עד תום ההליכים בתיקו הנוכחי. מטרתם העיקרית של בתי המשפט בתיקים מסוג זה היא להראות כי זלזול בחוק ובמערכת הנוכחית ייגבה מן הנהגים הללו "מחיר יקר".
חשוב לדעת כי אם הנהג הנאשם ייבחר שלא להתייצב לדין, בסמכותם של בתי המשפטי לתעבורה לשפוט בתיקו בהיעדר.

מהן הסכנות הנשקפות מביצוע עבירת נהיגה בשלילה

עבירת נהיגה ללא פסילה מהווה סכנה לשלומם של משתמשי הדרך השונים ועל כן אין להקל בעבירה זו ראש. מנתונים שעולים, מעורבותם של נהגים אלו בהתרחשות תאונות דרכים קשות וקטלניות הוא רב. ניתן להסיק כי נהגים אשר בוחרים לעלות על רכב ולנהוג בזמן פסילה, ראשם יהיה טרוד בחשש להיתפס ע"י המשטרה ולא בנהיגה עצמה, מה שעשוי להוביל לאי הקפדה על כללי התנועה השונים. בנוסף, ישנם נהגים ללא כל רישיון נהיגה, מה שעשוי להגדיל את הסכנה לשלומם של עוברי האורח לרבות: הולכי רגל, רוכבי אופניים, נהגים ועוד, וזאת לאור העובדה כי אינם עברו הכשרה ראויה כדוגמת תאוריה וטסט ולכן אינם מכירים כיצד יש להתנהל על הכביש. 


תאונת דרכים שהתרחשה לאור מעורבותו של נהג בזמן פסילה, ממי ניתן לתבוע פיצויים?

במקרה בו התרחשה תאונת דרכים על ידי אדם שנהג בזמן שלילה, חברת הביטוח לא תשלם פיצויים בגין נזקי גוף שנגמרו לאדם כתוצאה מהתקיימות התאונה. במקרה שכזה ייאלץ הנפגע לפנות אל תאגיד המכונה "קרנית" – הקרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים, בכדי לתבוע את כלל הפיצויים המגיעים לו.


לאחר כמה נקודות יהיה צפוי הנהג לקבלת פסילה?

משרד הרישוי קבע את שיטת הניקוד אשר לפיה כל נהג רצידיוויסט (מועד) בעל עבירות תנועה רבות, יצטרך לבצע אמצעי תיקון בכדי לשמור על רישיון הנהיגה שלו. אמצעי התיקון הינם: קורסי נהיגה שונים, מבחן מעשי (טסט), מבחן עיוני (תיאוריה) ובעת הצורך גם ביצוע מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


אז לשאלתנו לאחר כמה נקודות יהיה צפוי הנהג לקבל שלילה, עשינו סדר עבורכם:

כמות הנקודות: העונש:
נהג שצבר 36 נקודות ומעלה (בפרק זמן של שנתיים) פסילת רישיון הנהיגה לשלושה חודשים.
נהג שצבר 36 נקודות בפעם השנייה תוך 6 שנים, או נהג שצבר 72 נקודות (בפרק זמן של שנתיים) פסילת רישיון הנהיגה לתשעה חודשים.

 

חשיבות עורך דין תעבורה בנהיגה בזמן פסילה

חשיבות עורך דין תעבורה מקצועי בנהיגה בזמן פסילה הינו רצוי ואף הכרחי! עורך דין מיומן ינסה למנוע מבית המשפט לתעבורה להטיל עונש מאסר בפועל על הנהג הנאשם ואף לשכנע את ביהמ"ש להסתפק בסנקציית מאסר על תנאי בהתאם לכל תיק. ישנם מקרים בהם קיימות נסיבות מקלות למשל: במקרים שבהם נהגים לא היו מודעים להיותם נוהגים בפסילה לאור העובדה כי עברו כתובת ולא קיבלו כל דבר דואר, או שמא לא התגוררו בארץ זמן רב ולכן אינם מודעים לכל ההתרחשות, כל אלו ועוד עשויים להטיב עם הנהגים בעת התמודדותם מול מערכת המשפט.
לאור חומרת העבירה, בית המשפט מטיל סנקציות קשות ונרחבות, על כן קיימת חשיבות להסתייע עם עורך דין תעבורה במקרים אלו.

נהיגה בשלילה או בזמן פסילה

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
דילוג לתוכן