ontheroads-fb

תאונת דרכים הולך רגל

תאונת דרכים בה מעורבים הולכי רגל, היא אירוע טראומתי וקשה שהשלכותיה חלות הן על הנפגע עצמו והן על משפחתו יחדיו. ניתן לראות כי, בשנים האחרונות תאונת דרכים עם הולך רגל נהפכה לתופעה שכיחה שעשויה להתרחש בכל עת. בעת התרחשות תאונת דרכים, הולך הרגל בשונה מהנוסע ברכב, חשוף לפגיעה קשה וקטלנית המצריכה סיוע גופני, נפשי ואף כלכלי.
מהן הזכויות להולך רגל שנפגע בתאונת דרכים? מי זכאי לפיצויים ואת מי תובעים? כל זה ועוד, במאמר המלא.

מהו חוק הפיצויים בתאונת דרכים עם הולך רגל?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוביל רפורמה בעניין דיני הפיצויים בגין נזקי גוף להולכי רגל בתאונות דרכים.
עד חקיקת חוק הפיצויים בכנסת (1975), נטל הוכחת האשמה היה מוטל על הולך הרגל ולא על הנהג הפוגע. זאת אומרת – הולך רגל שנפצע כתוצאה מתאונת דרכים היה נדרש להוכיח את רשלנותו של הנהג הפוגע במהלך התביעה (בהתאם לפקודות הנזיקין).
כיום, חוק הפיצויים מהווה תפקיד סוציאלי מהותי לנפגעים בתאונות הדרכים בכך שהוא מאפשר תשלום פיצויים באופן מידי (במקרים המתאימים), וזאת במטרה לסייע לנפגעים לקיים את צורכי המחייה הבסיסיים שהם צריכים.

מתי תאונת דרכים של הולך רגל תזכה אותו בפיצוים?

הולך רגל שנפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף למשל:

 • מוות.
 • מחלה.
 • פגיעה גופנית.
 • פגיעה שכלית.

חשוב לדעת כי, פגיעה בהתקן נלווה המיועד לסייע לתפקודו הגופני של הולך הרגל לרבות: כיסא גלגלים או פרוטזה, יזכו את הולך הרגל בפיצויים בגין פגיעתם.
אם במהלך תאונת דרכים נפגע להולך הרגל רכוש נוסף החורג ממה שציינו, ניתן לנסות לקבל פיצויים דרך האפיק הנזיקי ולא על ידי אפיק חוק הפיצויים.

נפגעתי בתאונת דרכים במהלך מעבר חצייה, את מי עלי לתבוע?

הולך רגל שנפגע בתאונת דרכים רשאי לתבוע את חברת ביטוח הרכב של הנהג הפוגע.
שימו לב, הולך רגל שנפגע בתאונת דרכים לא צריך להוכיח דבר בעניין אשמת הנהג הפוגע, אך עליו להציג אסמכתאות רפואיות בעניין מצבו הרפואי (החל מרגע התאונה ועד למועד התביעה).
בנוסף, הולך רגל שעומד לרשותו ביטוח תאונות אישיות לרבות: ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכ"ו, רשאי לתבוע את הביטוח בגין פציעתו בתאונת הדרכים. לעוד מידע בנושא תאונות דרכים, ניתן לקרוא במדיך המלא שלנו.

תאונת דרכים הולך רגל – פגע וברח

מדינת ישראל הקימה קרן ממשלתית המיועדת לנפגעים בתאונות פגע וברח, המכונה "קרנית". תכלית הקרן, הינה מתן פיצויים לנפגעי גוף שאין ביכולתם דרך לאתר את הנהג הפוגע ולכן אינם יכולים לתבוע את חברת ביטוח הרכב ולקבל פיצויים בגין התאונה.
אם נפגעתם בתאונת פגע וברח ואתם מעוניינים לתבוע פיצויים מחברת קרנית יהיה עליכם להוכיח כי עשיתם כל שביכולתכם על מנת לאתר את הנהג הפוגע, אך אין זה צלח, אם יימצא כי אין כך הדבר, חברת קרנית לא תאשר את תביעתכם.

האם הולך רגל שנפגע בתאונה על ידי אופניים חשמליים זכאי לפיצויים?

הולך רגל יהיה זכאי לתבוע פיצויים אם הפגיעה נוצרה כתוצאה מתאונה של רכב מנועי המיועד לתעבורה יבשתית.
החריג לכלל: הולך רגל שנפגע כתוצאה מתאונה של אופניים חשמליים לא יהיה זכאי לתבוע פיצויים, מכיוון שאין חובה בחוק שבה חייב בעל האופניים לבטחם בביטוח חובה.
לכן אם אתה הולך רגל שנפגע בתאונה על ידי אופניים חשמליים, אתה רשאי לפנות לאפיק הנזיקי במטרה לנסות לקבל פיצויים.

נקודות חשובות עבור הולך רגל שנפגע בתאונת דרכים

אם אתם הולכי רגל ונפצעתם בתאונת דרכים בצורה שמאפשרת לכם למלא את ההנחיות הבאות, הקפידו לבצען. להלן ההנחיות:

 • רשמו לעצמכם את כל פרטי האירוע לרבות: מקום, שעה, פרטי הרכב הפוגע, פרטי הנהג, נסיבות התאונה ועוד.
 • אם היו עדי ראייה במקום התאונה, הקפידו לקחת את שמם המלא ומספר הטלפון שלהם.
 • שמרו את כל האסמכתאות הרפואיות המעידות על חומרת פציעתכם (החל מיום התאונה). בנוסף, הקפידו לציין בבדיקות את עניין תאונת הדרכים ואף לוודא כי הרופא אכן כתב זאת באסמכתא הרפואית.
 • צרו קשר עם המשטרה באופן מידי, בכדי שתוכל לחקור את האירוע בסמוך לו.
 • היוועצו עם עורך דין תעבורה המתמחה בתאונת דרכים של הולכי רגל.

שימו לב, במקרים רבים אתם עשויים שלא לחוש כלום בעת התרחשות התאונה, אך לאחר מספר ימים אתם עלולים לגלות בעיות רפואיות שנבעו מהתאונה, לכן חשוב מאוד להתפנות לבדיקה רפואית בסמוך לתאונה וללא דחיות!
מסמך רפואי מיום התאונה הוא מרכיב עיקרי וחשוב לתביעת פיצויים כספיים.

כיצד מחושבים הפיצויים בתאונת דרכים של הולך רגל ?

הולך רגל שנפצע בתאונת דרכים, עשוי לקבל פיצויים בהתאם לארבעת הקריטריונים הבאים:

 • אי יכולת השתכרות- אם כתוצאה מתאונת הדרכים, נפגעה שגרת חייו של הולך הרגל לרבות: אי יכולתו לצאת לעבוד.
 • הוצאות רפואיות- אם כתוצאה מתאונת הדרכים, נדרש הולך הרגל בהוצאות רפואיות כדוגמת תשלום לרופאים או תשלום עבור טיפול רפואי.
 • תשלום עבור נסיעות למקום בו ניתן הטיפול רפואי.
 • עזרת הזולת- אם הולך הרגל כתוצאה מהתאונה נזקק לסיוע במשק הבית לרבות: הכנת אוכל, עזרה במקלחת, לבישה והשפטה של בגדיו, ניקיון הבית, כביסות ועוד.

בנוסף לארבעת הקריטריונים, קיים גם נזק לא ממוני, למשל – הולך רגל שנותר עם צלקת בפניו בעקבות תאונת הדרכים, ניזוק בצורה שלא ניתן לאמוד אותה בכסף.

מה ניתן לעשות כאשר תאונת הדרכים של הולך הרגל הייתה במסגרת העבודה?

ראשית, בכדי להגדיר תאונת דרכים כתאונת עבודה, על הולך הרגל להימצא באחד משלושת המצבים הבאים:

 • הולך הרגל נפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה.
 • הולך הרגל נפגע בתאונת דרכים בדרכו הביתה מן העבודה.
 • הולך הרגל נפגע בתאונת דרכים במסגרת מילוי תפקידו בעבודה

אם יימצא כי לנכון כי, תאונת הדרכים תוגדר כתאונת עבודה, הטיפול יהיה משולב. על העובד לתבוע את :

 • המוסד לביטוח לאומי
 • חברת ביטוחו של הרכב הפוגע.

שימו לב – אם חומרת הפגיעה תצדיק קבלת אחוזי נכות, העובד יהיה זכאי לקבל בנוסף לתביעה עם קצבה חודשית. בנוסף, גם במקרה זה יהיה רשאי הולך הרגל לתבוע את זכויותיו בביטוח הפרטי בו הוא מבוטח.

הולך רגל שנפגע בתאונת דרכים זכאי לתשלומי ביניים מחברת הביטוח?

לפי חוק הפיצויים, אם הולך הרגל נפגע באופן משמעותי בצורה המקשה על המשך שגרת חייו בצורה רגילה (פיזי, נפשי וכלכלי) ובנוסף יוכח כי אין ביכולתו לכלכל את עצמו, יהיה זכאי לקבל פיצויים הנקראים "פיצויי ביניים" אשר מטרתם כלכלה לצורכי מחייה בסיסיים. על חברת הביטוח לעמוד בטווח של 60 ימים מרגע קבלת הפנייה של הנפגע בדרישה לקבלת פיצויי ביניים, ועד להעברת התשלום התכוף לנפגע.
עליכם לדעת כי כאשר ייפסק סכום הפיצויים, תשלומי הביניים יקוזזו מסך תשלום הפיצויים שנפסק.

עורך דין תעבורה בתאונת דרכים הולך רגל

הולך רגל שנפגע בתאונת דרכים ולו הקלה ביותר עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויים. תביעת הפיצויים עשויה להיות ארוכה ומסורבלת ולכן קיימת חשיבות גדול להיוועצות עם עורך דין תעבורה המתמחה בענייני תאונות דרכים.
עורך דין תעבורה מיומן יוכל לסייע לכם לקבל את הפיצויים המקסימליים המגיעים לכם.

תאונת-דרכים-הולך-רגל

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס
דילוג לתוכן