ontheroads-fb
בדרכים » המדריך להגשת בקשה לחניית נכה

המדריך להגשת בקשה לחניית נכה

נכה אשר זכאי להקצאת חניית נכים, יהיה רשאי להגיש בקשה לרשות המקומית (בהתאם לעיר בה נדרשת החניה). לבקשה יש לצרף מספר מסמכים לרבות: צילום רישיון רכב, אישור בעניין אחוזי הנכות, אישור על קיום מוגבלות בניידות ועוד.
בעת קבלת האישור מהרשות המקומית, יוקצה לבעל הנכות מקום חנייה מסומן במקום הנדרש (מקום מגורים, מקום עבודה וכ"ו). החניה תסומן באמצעות תמרור שבו יצוין מספר הרכב המורשה לחניה בו.

מי זכאי להקצאת חניית נכה שמורה?

על מנת להיות זכאים להקצאת חניית נכה שמורה עליכם להציג אישור נכות לרבות:

 • אדם בעל מגבלות רפואיות אשר מגבילות את יכולת הניידות שלו, או מאידך דרגת הנכות בניידות עומדת על 60% ומעלה וכי תנועתו האישית ללא שימוש ברכב עשויה לערער את מצבו הבריאותי. שימו לב כי בעת בקשת ההקצאה לחניה, עליכם לצרף אישורים רפואיים משלושת החודשים הסמוכים לבקשה.
 • אדם שנפגע בפעולת איבה, יצטרך לצרף אישור על מצב נכותו מטעם אגף נפגעי פעולות איבה הממוקמת בביטוח לאומי. באישור יצוין כי בריאותו של המבקש עלולה להתערער אם תוגבל הניידות שלו.
 • במקרה של עיוורון, יש צורך לאמת כי אכן קיים אישור המעיד על כך ממשרד הרווחה. אין צורך לבקש את האישור מכיוון שהוא מועבר אוטומטית למשרד הרישוי.
 • נכות המוצהרת באגף השיקום מטעם משרד הביטחון, יש לוודא כי אכן קיים אישור המעיד על נכות במשרד הביטחון. אין צורך להצטייד באישור מכיוון שהוא מעובר באופן אוטומטי למשרד הרישוי.

דוגמא להגשת בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה

שימו לב, לכל עיר ברחבי ישראל קיים מסמך שונה בעניין הקצאת חניית נכים, לכן אם הינכם מעוניינים להגיש בקשת הקצאת חנייה שמורה לנכה, עשו זאת בהתאם להנחיות בעירכם.
נציג כעת דוגמא להגשת בקשת בעניין הקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה בעיריית קרית ביאליק:

 

תאריך _________
לכבוד
עיריית קרית ביאליק
עבור רכז נגישות עירוני

הנדון: בקשה בעניין הקצאת חניה שמורה לנכה, בסמוך למקום העבודה

אני החתום/ה מטה ___________
בעל/ת תעודת זהות שמספרה __________
עובד/ת במקום העבודה _________, הממוקמת בכתובת _____(לציין כתובת מלאה)_____.
היקף שעות העבודה הינו ________, מספר ימי העבודה בחודש __________.
מספר טלפון נייד_________, מספר נייח________.

 

 

לאור האמור, אנוכי מבקש/ת להקצות לי ליד מקום עבודתי מקום חניה שמור.
יש לצרף בבקשה הנוכחית את האישורים והמסמכים הבאים:

 • תו נכה המאושר על ידי משרד הרישוי (יש לצלם את שני צדדי התו)
 • העתק מהחלטתה של הוועדה הרפואית אשר בה נקבע דרגת הנכות והסיבה לכך.
 • אישורים רפואיים המעידים על מוגבלות בניידות ע"י משרד הבריאות.
 • העתק של רישיון נהיגה בתוקף
 • העתק של רישיון הרכב בתוקף (במקרה שמדובר בקטין/חסוי, יש לצרף העתק של רישיון הרכב על שם האפוטרופוס)
 • העתק של תעודת הזהות כולל ספח הכתובת
 • צירוף העתק של שובר חשבון הארנונה (על שמו של בעל הנכות)
 • אישור מהמעסיק/רואה חשבון או מנכ"ל של מקום העבודה, שבו מצוין ימי העסקה ומספר שעות העבודה החודשיות של בעל הנכות. ובנוסף, יש לציין באישור הנוכחי כי אין מקום העבודה לא מקצה חניה עבור נכים ועל כן קיימת הדרישה לכך.

הצהרה

אנוכי מצהיר/ה כי הנני עובד/ת במקום העבודה בכתובת שצוינה בראשית המסמך, ואיני שוהה במוסד כלשהו. בנוסף אנוכי הריני מצהיר/ה כי אין ברשות המעסיק או ברשותי האישית מקום חניה פרטית וכי המקום המבוקש ישמש אותי בלבד. אני מתחייב/ת לעדכן בכל שינוי בחניה שתוקצה עבורי לרבות: שינוי מקום העבודה, החלפת אוטו, שינוי במצבי הבריאותי וכיוצא בזה. אם לא אזדקק למקום החניה המבוקש, אני או מעסיקיי מתחייבים לעדכן באופן מיידי.

 

חתימת המבקש/ת_______________

 

מתי לא יהיה זכאי בעל הנכות בקבלת חניה שמורה

כאשר יוחלט על ביטול תג החנייה לנכה, לא יהיה רשאי בעל הנכות להגיש בקשה להקצאת מקום חניה שמורה. לחילופין, כאשר קיימת חניית נכה שמורה והוחלט על ביטול תג החניה, יש לעדכן באופן מיידי את הרשות המקומית בעניין זה.

מקרים בהם יבוטל תג החניה לנכה:

 • כאשר משטרת ישראל או קציני הבטיחות הורו על הורדת הרכב מן הכביש
 • בעת הפקדת רישיון הרכב
 • בעת אובדן/גניבה/ביטול/השחתה של תג הנכה.
 • כאשר בוטל רישיון הרכב
 • העברת בעלות ברכב הנמצא בבעלותו של נכה לאדם אחר
 • לאחר פטירתו של הנכה, חלה החובה להחזיר את התג לכל אחד ממשרד הרישוי בארץ

כל הנאמר, בכפוף לחוק חניה לנכים 1993 – התשנ"ד.

האם ניתן להקצות חניה לנכה בכל שטח קיים?

הקצאת חניה שמורה לנכה לא תתאפשר במקומות אשר:

 • מסכנת את משתמשי הדרך השונים
 • מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, כיסאות גלגלים, עגלה לילדים
 • גורמת להפרעה מרבית לתנועה
 • כאשר קיים מקום חניה אחר שבו מוסדר חניה לנכים

מקום החניה השמור ייעשה במקום המוגדר לכך, ושאינו מסכן, פוגע או מפריע לכל משתמשי הדרך השונים.

האם יש צורך בהסתייעות עם עורך דין תעבורה בעניין בקשת חניה שמורה לנכה

התשובה הינה חד משמעית – לא !
מדובר בהליך פשוט, המצריך מילוי טפסים וצירוף מסמכים רלוונטיים בהתאם למבוקש בעירכם. לאור האמור, אם אתם מעוניינים להגיש בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה, היכנסו לרשות המקומית בה נדרשת החנייה, מלאו את הטופס המתאים בצירוף של כל האישורים הרפואיים והמסמכים הנדרשים.
בהצלחה.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
המדריך להגשת בקשה לחניית נכה

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ontheroads-sidebar
השאירו פרטים בטופס
גיל כהן
גיל כהן
קרא עוד
אחרי שנים רבות שנלחמתי להוציא רישיון נהיגה הגעתי לאתר בדרכים. פניתי לעזרתם וקיבלתי מידע והכוונה מקצועיים מצוות אדיב ביותר! ממליץ בחום!
אורפז ליבוביץ'
אורפז ליבוביץ'
קרא עוד
לפני מספר חודשים נתפסתי נוהג בשיכרות ומצבי המשפטי היה לא טוב בכלל - נהג צעיר. לאחר המלצות רבות הפנו אותי ליערית אוליאל וזכיתי ליחס חם לאורך כל הדרך זמינות מלאה ועדכונים שוטפים. ממש ליווי אישי במשך כל התהליך המייסר הזה . יערית נתנה לי את השירות הכי מקצועי שיש ובזכותה ראיתי את האור בקצה המנהרה. לתדהמתי לא קיבלתי שלילה ואפילו לא קנס! לא יודע איך היא עשתה זאת אין לי מילים אלפי תודות!!
אלכס פרומן
אלכס פרומן@username
קרא עוד
לאחר שלילה שקיבלתי הגעתי במקרה לאתר בדרכים. הופתעתי למצוא מידע מקיף על כלל הזכויות שלי, וכן זכיתי לייצוג מקצועי בתיק שהתנהל נגדי. תודה רבה, צוות מצויין!
הקודם
הבא
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
בדרכים-logo.jpg
ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס